Zbiranje posebnih odpadkov v občini Kuzma

V občini Kuzma sporočajo, da bodo za svoja gospodinjstva organizirano zbirali posebne odpadke. Med te spadajo razni ostanki onesnažene embalaže, barve, laki, odpadni medikamenti, baterije in akumulatorji, odpadna zaščitna sredstva, neonska in halogenska svetila ter odpadno jedilno olje.

posebniodpadki2021.JPG

Uredništvo