Že dolgo ne tako ugodna cena za dizelsko gorivi in neosvinčen 95. oktanski bencin

Še naprej vožnja za 1 EUR/liter

Cene naftnih derivatov so z današnjim dnem ene najnižjih v zadnjih letih. Jeklene konjičke bomo tako ugodno polnili vse do 20.4. ko se bodo ponovno oblikovale in določile s strani Vlade RS. Sicer pa glede na pandemijo, ki še vztraja malodane po celem svetu, lahko pričakujemo še nadaljnji zdrs cen, saj je ponudba na svetovnem trgu precej večja, kot pa je povpraševanje po njej.

Drobno-prodajna cena posameznega naftnega derivata je sestavljena iz prodajne cene brez dajatev, CO2 takse, dodatka za zagotavljanje prihrankov energije, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v so-proizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, trošarine in DDV.
Vrsta derivata Neosvinčen 95-oktanski bencin
(v evrih)
Dizelsko gorivo
(v evrih)
Drobnoprodajna cena za liter 1,000 1,000
Prodajna cena brez dajatev 0,25252 0,349750
Trošarina 0,51089 0,40531
Taksa CO2 0,03979 0,04671
Dodatek za zagotavljanje prihrankov energije 0,00736 0,008
Prispevek za zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije 0,00911 0,0099
Davek na dodano vrednost 0,18033 0,18033

 

Cene naftnih derivatov (motorni bencin in dizelsko gorivo) se oblikujejo na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov in ostalih podzakonskih aktov. S slednjima so določene višine različnih dajatev in prispevkov. V skladu z uredbo se cene naftnih derivatov spreminjajo vsakih 14 dni.

Uredništvo