Zelena luč pravilniku o subvencijah mladim in mladim družinam v Občini Murska Sobota

Foto: Pixabay

Mestna občina Murska Sobota je na svoji 21. redni seji obravnavala tudi Pravilnik o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja. Svetniki so ga soglasno sprejeli v prvi obravnavi, niso pa bili naklonjeni združitvi prve in druge obravnave, saj so okrog njega zaradi pomembnosti želeli širšo razpravo.

Vodja svetniške skupine SDS Bojan Petrijan je predstavil stališče svetniške skupine in bil jasen, da so vedno ob pripravi vseh proračunov v aktualnem mandatu dajali jasna sporočila, da manjka jasen “signal”, za podporo mladim družinam neposredno preko subvencij iz proračuna.

“Končno zavedanje o tem, da tudi občina lahko z določenimi neposrednimi ukrepi da mladim vedeti, da si jih ne samo želi, ampak celo potrebuje. Rek, brez mladih si ne znamo predstavljati svoje prihodnosti” bom kar preimenoval v rek “Z mladimi je življenje lepše, prihodnost lokalne skupnosti pa zanesljiva”. Svetniška skupina SDS bo seveda predlog pravilnika v prvi obravnavi sprejela, prosimo pa, da se naredi širša razprava, da se danes poslušamo, ne hitimo in naredimo odličen pravilnik, ki ga bomo sprejeli v drugi obravnavi.

Svetniki so podali kar nekaj dobrih predlogov, opozorili na nekaj strokovnih dikcij iz t.i. gradbenega zakona, ki bi določenim vlagateljem lahko onemogočil subvencijo, nekaj opozoril, ki jih je potrebno proučiti se je navezoval tudi na 4. člen pravilnika, ki govori o upravičencih (pogoji).

Pravilnik je za prebrati na povezavi subvencije za mlade in mlade družine.

Uredništvo