Žičniška naprava tudi v Lendavi

Ponudbo za pridobitev koncesije je oddale le Občina Lendava

Vlada RS je na četrtkovi seji sprejela Uredbo o koncesiji za graditev žičniške naprave v Lendavi. Ministrstvo za infrastrukturo je namreč objavilo razpis za podelitev koncesije za graditev žičniške naprave v Lendavi.

Do izteka roka za oddajo prijave je prispela ena ponudba, ki jo je oddala Občina Lendava. Vloga je bila popolna in vsebuje vse zahtevane vsebine iz javnega razpisa, zato je Ministrstvo za infrastrukturo predlagalo Vladi RS, da Občini Lendava podeli koncesijo za graditev žičniške naprave v Lendavi, ki bo povezovala Lendavo z razglednim stolpom Vinarium.

Koncesija se na podlagi uredbe podeli za 40 let. Po preteku koncesijskega razmerja, če žičniška naprava preneha trajno obratovati, mora koncesionar žičniško napravo razgraditi in vzpostaviti prvotno stanje. Način in pogoji razgraditve se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.

Župan Občine Lendava Janez Magyar je ob uspešno oddani vlogi in pridobitvi koncesije izrazil veselje, da lahko občina nadaljuje z aktivnostmi za izvedbo projekta, katerega namen je izboljšati kvaliteto življenja na območju lendavskih goric, vzpodbuditi trajnostno mobilnost na širšem območju občine in postati zelena turistična destinacija.

“Projekt je namenjen razvoju zelenega turizma in sledi enemu izmed ključnih ciljev občine, postati Občina zelene prihodnosti in visoke kakovosti bivanja. Občina tako z realizacijo tega projekta sledi zavezam »Evropskega zelenega dogovora« in izvajanju trajnostnih naložb,” so še zapisali v izjavi za javnost.

Projekt predvideva vzpostavitev gondole (vstopna in izstopna postaja s traso) ter restavracije ob samem stolpu, kar bo prispevalo k dodatni aktivaciji turističnih aktivnosti in doseganju cilja nastajanja skupne turistične blagovne znamke.

Nova destinacija bo ob že vzpostavljenemu Stolpu Vinarium, Zip Line Vinarium ter bodočemu Adrenalinskemu centru Vinarium na območju navedenih objektov dopolnila  ponudbo lokalne hrane, vina in sokov.

V sklopu izvajanja strategije zelene mobilnosti v občini bo poskrbljeno za oživitev mestnega jedra, posledično pa tudi izboljšanje kvalitete bivanja občank in občanov na območju Lendavskih goric. Projekt prinaša tudi nova zelena delovna mesta.

M.Z.