Glasovali so starejši od 15 let

V Občini Črenšovci so objavili uradne rezultate glasovanja o projektih, ki bodo financirani v okviru participativnega proračuna »Moj projekt za občino« za leto 2023. Glasovanje je potekalo v času od 14. do 16. 2. 2023, glasovali pa so občani in občanke s stalnim prebivališčem v občini Črenšovci in so 18.1.2023 dopolnili najmanj 15 let.

Za vsako izmed šestih naselij v občini je namenjenih 5.000€ in bodo porabljeni za izvedbo projektov, ki so jih predlagali in izbrali občani. Vsak izmed projektnih predlogov mora prispevati k uresničevanju javnega interesa na območju občine Črenšovci in biti takšne narave, da je nosilec projekta lahko Občina Črenšovci. Projekt mora biti skladen z razvojnimi usmeritvami občine Črenšovci, opredeljenimi z veljavnimi razvojnimi programi, strategijami in programi razvoja posameznih področij ter izveden na območju občine. Izbrani projekti so finančno ovrednoteni med 2.000 in 5.000 EUR z DDV.

Projektni predlogi, ki so prejeli največje število glasov in bodo izvedeni v letu 2023 so:

  • Ureditev parkirišča z razsvetljavo v športnem parku v Črenšovcih
  • Postavitev merilnika hitrosti ali cestnih ovir ob vstopu v vas pri Belem križu v Žižkih
  • Posodobitev otroških igral ob vaško gasilskem domu v Trnju
  • Razsvetljava v križišču za »Jaušje« v Gornji Bistrici
  • Razsvetljava odra v dvorani v Srednji Bistrici
  • Splezaj k višku – igralno ustvarjalni kotiček ob vaško gasilskem domu v Dolnji Bistrici
Vera Markoja (foto: M.Z.)

Županja Občine Črenšovci Vera Markoja je za naš portal izrazila veselje, da so občani o porabi dela proračunskih sredstev že drugo leto zapored glasovali in tako neposredno odločili, za kakšen namen bodo sredstva namenjena. Izbrane projekte so uvrstili v občinski proračun za letošnje leto, ki so ga med drugim potrdili na zadnji seji občinskega sveta sedmega marca.

M.Z.