Sredstva bodo nakazana na podlagi zahtevkov

V naravni nesreči večjega obsega v severovzhodni Sloveniji v času od 16. do 23. maja 2023 je bilo prizadetih več občin, ki so izčrpale sredstva občinskih proračunov, namenjenih za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, skladno z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Tako je vlada na današnji seji odločila, da se pomurskim občinam povrnejo upravičeni stroški intervencij v višini 302.880€, po posameznih občinah pa so zneski sledeči:

Apače – 10.850€, Beltinci – 11.000€, Cankova – 8.250€, Dobrovnik – 3.500€, Gornja Radgona – 94.800€, Grad – 2.000€, Križevci – 14.200€, Kuzma – 3.800€, Lendava – 5.000€, Ljutomer – 12.000€, Moravske Toplice – 10.000€, Odranci – 1.100€, Puconci – 7.480€, Radenci – 58.000, Razkrižje – 11.000€, Rogašovci – 12.000€, Sveti Jurij ob Ščavnici – 19.000€, Tišina – 12.300€, Velika Polana – 5.000€ in Veržej – 1.600€.

Na podlagi zahtevkov prizadetih občin bo tako Uprava RS za zaščito in reševanje izplačala povračilo stroškov intervencije, ki jih izkažejo z verodostojnimi listinami, vendar ne več, kot je ocenjena vrednost za posamezno lokalno skupnost.

M.Z.