Lendava je kot obmejni kraj polna izjemnih posebnosti in zanimivosti. Župan Občine Lendava Janez Magyar je učencem 7., 8. in 9. razredov vseh treh osnovnih šol v občini podaril knjigo 820 let Lendave – Lendva 820 éve.

Letos mineva 830 let od pisne omembe Lendave, kar izkazuje darilna listina iz leta 1192 s katero je kraj prešel v roke rodbine Hahold, poznejših Bánffyjev. Lendava je mesto s pestro in razgibano zgodovino, na katero se prebivalci s ponosom ozirajo in z velikim spoštovanjem prenašajo na mlade.

“Knjiga, ki je pred desetletjem izšla v veliki nakladi, bo najkoristnejša prav v rokah mladih in tistih, ki jih vzgajamo. Od staršev in ostalih družinskih članov, pedagogov in celotne skupnosti je odvisno, kakšne vrednote jim bomo privzgojili in kako jih bodo gojili naprej. Spoštovanje tradicije, prednikov, njihovih dejanj in dosežkov je za vsako skupnost temeljnega pomena, zato je zbir ključnih osebnosti, zgradb in dogodkov v zgodovini mesta na knjižnih policah mladih priložnost, da svoje znanje poglobijo in ga ponotranjijo. Poznavanje, spoštovanje tradicije mesta in ljudi, ki so ga oblikovali, je namreč osnova kulture vsakega človeka”, je ob tem povedal župan Občine Lendava Janez Magyar.

V duhu povezovanja in spodbujanje branja ter razvoja bralne kulture je Občina Lendava, ki je konec prejšnjega leta prejela naziv Branju prijazna občina, med praznovanjema obeh praznikov kulture osnovnošolcem zadnje triade podelila skupaj 223 knjig 820 let Lendave – Lendva 820 éve.

M. Z.

vir: lendava.si