Župan Jevšek spet zaposluje!

“Mestna občina Murska Sobota” spet zaposluje, tokrat bo številčnejša za kar dva višja svetovalca (uradniško delovno mesto). En bo v Oddelku za gospodarske dejavnosti skrbel za investicije in projekte, drugi pa v Oddelku za premoženjskopravne zadeve za “občinsko srebrnino”. Obe “delovni mesti” bosta zasedeni za nedoločen čas.

Oba natečajna postopka končana, en 30.6.2017, drugi 24.7.2017!

Iz sporočili za javnost, ki sta bili s strani Mestne občine Murska Sobota objavljeni na spletni strani 5.7. in 25.7. lahko ugotovimo, da je, v kolikor se kateri izmed neizbranih kandidatov ni pritožil, najmanj en sodelavec lahko že na občini (sodelavec na Oddelku za gospodarske dejavnosti). Ko neizbrani kandidati prejmejo Sklep, da v izbirnem postopku niso bili izbrani, tečejo namreč pritožbeni roki (8 dni), ko imajo le ti čas do vpogleda v dokumentacijo izbranega kandidata in sprožitve morebitne pritožbe. Po dokončnosti vseh sklepov se namreč v roku 8 dni izbranemu kandidatu izda odločba in v nadaljnih 8 dneh z izbranim kandidatom podpiše pogodba.

Sicer pa je Mestna občina Murska Sobota proračunsko leto 2016 zaključila z le 13,73 MIO EUR realiziranimi odhodki ob 15,1 MIO EUR realiziranih prihodkih. Bosta dve “sveži” pridobitvi v občinski upravi upravičili odločitev župana Jevška ter prispevali k boljšim rezultatom črpanja EU in državnih sredstev? Aktualni proračun za leto 2017 to napoveduje in “pričakuje” bistveno boljšo porabo proračunskih sredstev (cca. 20,33 MIO EUR odhodkov) na račun izjemnega povečanja prihodkov (cca.19,41 MIO EUR)! Bo županovi “ojačani” ekipi uspelo ali pa bo zaradi mnogih novih zaposlitev (neposrednih in posrednih v zavodih) denarja za investicijska vzdrževanja, investicije in razvoj občine vse manj?

B.P.