Župan Jevšek s pritiski nad predstavnike v Svetu zavoda Pomurskih lekarn, ki vstrajajo, da je v.d. direktorja lekarn Ivan Zajc!

Vir:www.pomurskelekarne.si

V našem članku na strani http://pomurske-novice.si/wp-admin/post.php?post=3299&action=edit smo že poročali, da je župan Jevšek obrnil hrbet vsem kolegicam županjam in kolegom županom (če jih tako še sploh lahko imenujemo) in ni spoštoval njihove volje, ko so soglasno preko svojih predstavnikov v Svetu zavoda Pomurskih lekarn k ponovnemu imenovanju za direktorja podprli Ivana Zajca. Tokrat s pritiski in sporočili za javnost župan žuga kar vsem predstavnikom v svetu zavoda in jim grozi s kazenskimi ovadbami in odškodninsko odgovornostjo, saj ti vstrajajo, da je v.d. direktorja lekarn Ivan Zajc.

Je sporočilo, ki ga posreduje preko Mestne občine Murska Sobota zapisano korektno?

V sporočilu za javnost je Mestna občina Murska Sobota zapisala: “Svet javnega zavoda Pomurske lekarne je danes s sprejetimi sklepi ignoriral odločitev Višjega sodišča, ki je ugotovilo nezakonitost imenovanja Ivana Zajca za v.d. direktorja javnega zavoda. Čeprav ga je sodišče izbrisalo iz sodnega registra, ta še vedno brez pooblastila in protizakonito deluje kot direktor. Kljub dejstvu, da je sodišče ugotovilo, da imenovanje vodstva brez soglasja ustanovitelja ni zakonito, se je svet javnega zavoda odločil za nadaljevanje nezakonitega stanja v Pomurskih lekarnah z legitimacijo nezakonitega vodstva in nezakonitega poslovanja te izjemno pomembne regionalne institucije. To je dokaz ugrabitve Pomurskih lekarn. Očitno so pri presoji nad javnim interesom, zakonitostjo in dobrim upravljanjem prevladali posamični interesi. Mestna občina Murska Sobota zato napoveduje uveljavljanje odškodninske odgovornosti proti vsem odgovornim, prav tako pa tudi kazenske ovadbe.”

Toda, župan Jevšek je v svojem sporočilu za javnost zamolčal, da Višje sodišče ni odločilo, da Ivan Zajc ni primeren kandidat, da ne izpolnjuje pogojev za zasedbo delovnega mesta direktorja Pomurskih lekarn ali v.d direktorja, ampak le, da bi moral tudi za v.d. direktorja (vršilca dolžnosti) pridobiti soglasje Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, kar je trenutno nerodno in nepotrebno določilo v internih aktih Pomurskih lekarn. V obveščanju javnosti tudi ne sporoči, da so javna naročila v lekarniških javnih zavodih še vedno nerazrešena sistemska napaka na državni ravni in da jih praktično ni mogoče pravilno izvajati!

Če bi župoan Jevšek bil korekten, bi istočasno, kot je poskrbel, da je za v.d. urednika Soboških novin bil preko dopisne seje ponovno imenovan “njemu naklonjen” Tadej Buzeti (spomnimo, da je le ta prvič oddal nepopolno vlogo, Mestni svet pa ni podprl edinega kandidata z vsemi pogoji Mitja Perša, ki je dobil podporo v KMVI), rešil ta “mali problemček” in vzpostavil zakonitost poslovanja (odločitev Višjega sodišča) še za v.d. direktorja Ivana Zajca. Toda, resnica je, da si tega ne želi, ker se je tako odločilo na eni izmed sestankov znotraj “njegovih” krogov!

Se bodo tokrat Pomurske županje in župani oglasili in sporočili, da je župan Jevšek samo eden izmed Pomurskih županov, ki nima pravice (ne)spoštovati interese, ki jih ti preko svojih predstavnikov zastopajo v svetih zavodov? Bodo res dopustili grožnje kazenskih ovadb in odškodninskih odgovornosti, s katerimi se “žuga” proti njihovim predstavnikom?

Uredništvo