Župan Jevšek pri projektu EXPO (Vrata v Pomurje) “udaril mimo” za več kot 2 MIO EUR!

www. strankasmc.si

Mestna občina Murska Sobota že vse od leta 2016 oglašuje projekt EXPO, ki ga po novem v vseh pomembnejših dokumentih imenuje “Vrata v Pomurje”. Gre za prevzeti paviljon, s katerim se je RS promovirala na Svetovni razstavi EXPO 2015 v Milanu v Italiji,  “podarjenega” pa ga je dobila ravno Mestna občina Murska Sobota. Kot pravi pregovor, “Šenkanemu konju se ne gleda v zobe” pa zna imeti tudi čeri in posledice. To se Jevškovemu projektu že dogaja, skupna vrednost investicije je namreč iz ocenjenih 2.55 MIO EUR poskočila na kar 4.6 MIO EUR! 

V pdf zloženki CTN (Celostne teritorialne naložbe) še ocena stroška 2.55 MIO EUR, v Rebalansu proračuna 2017 že z zneskom 4.6 MIO EUR!

Vsak projekt, ki je za občino strateškega pomena oz. župan meni, da bi z njegovo realizacijo prišlo do pomembnejših pozitivnih učinkov za občino ter morda širše za regijo, se obravnava s pripravljeno investicijsko dokumentacijo. Ta mora biti izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Toda, kljub mnogim pozivom predvsem svetnikov opozicijskih strank in Modre liste Antona Štihca, tega dokumenta svetniki občine M. Sobota še niso videli, niti njegove vsebine obravnavali. Danes vse kaže na to, da ga MOMS sploh ni imela pripravljenega, saj je vrednost investicije iz ocenjenih 2.55 MIO EUR, še vedno vodenih v svoji predstavitvi projektov, ki jih bo financirala preko CTN, zrasla na kar 4.6 MIO EUR (ugotovljeno v investiijski dokumentaciji, ki so ga dan pred sejo dobili le člani odbora za gospodarstvo). Pdf zloženko CTN si lahko ogledate na povezavi:http://www.murska-sobota.si/sites/default/files/datoteke/MOMS%20-%20Projekti%20CTN%20-%20Prezentacija.pdfDanes vse kaže na to, da občina še ni imela pridobljenih minimalno izdelanih popisov potrebnih za investicijo ter pridobljenih informativnih predračunov. Amatersko delovanje in nevarno igranje s proračunskimi sredstvi pa je naredilo svoje. Projekt je po novem “težak”  kar 4.6 MIO EUR, svetniki “pozicijskih” strank SMC, SD, DESUS ter Levica ter venomer na “pravi strani” romski svetnik Darko Rudaš, pa to podpirajo. In kaj bo sedaj z ostalimi projekti iz CTN, bo sledil še en krog javne razprave, okroglih miz, se bodo določale prioritete, bodo občani izvedeli resnico?

Investicijska dokumentacija še bolj pomembna zaradi razkritja dolgoročnih stroškov in koristi – prikazuje jih Analiza stroškov in koristi!

Še bolj, kot vrednost same investicije, pa je za MOMS in njene občane pomembno, kaj se bo s projektom “Vrata v Pomurje” dogajalo po njegovi umestitvi. Gre za povzročanje stroškov v posameznih letih (vzdrževanje. ogrevanje, zaposleni kadri…) ter ugotavljanje koristi (prihodki, ki se bodo “stekali” neposredno v projekt, v proračun MOMS, v organizacijo TIC…in posrednih prihodkov, ki se bodo “stekali” v gospodarske, turistične, nevladne in druge organizacije). Ali bo ta projekt dokončno ohromil finance občinskega proračuna, bomo poročali kmalu, ko bo razkrita investicijska dokumentacija, ki pa jo občina mora imeti pripravljeno ko se prijavlja na razpis za črpanje EU sredstev in sredstev iz državnega proračuna RS!

B.P.