Župan Slana na občinski seji popolnoma izgubil živce (VIDEO)

Županu Slani počil film (zajetje ekrana)

Trenja med županom in vse večjim številom svetnikov v Občinskim svetu občine Sveti Jurij ob Ščavnici vse večja

Na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je počilo pri županu. Kot kaže, so dolgoletna trenja in težave okrog izgradnje vrtca pripeljala tako daleč, da župan samoobvladovanju pri najvišjem organu odločanja lokalne skupnosti več ni kos. “Film” je županu počil okrog 55 minute posnetka seje, ko je kar kršil Poslovnik občinskega sveta in ni želel dati predlaganih sklepov svetniške skupine Naprej na glasovanje. Ta je občinskemu svetu predlagala, da se ustanovi gradbeni odbor za spremljanje gradbenih investicij in Načrta razvojnih programov. Vse kaže, da mu namera o ustanovitvi gradbenega odbora ne “diši”.

Se bo ustanovil gradbeni odbor za spremljanje gradbenih investicij in nadzor Načrta razvojnih programov, kot to predlaga svetniška skupina Naprej

Sicer pa smo v uredništvo portala pomurske-novice.si že dobili informacijo, da bo ta svetniška skupina, ki jo vodi Ivan Fras vztrajala še naprej in da do nujno potrebnega odbbora za nadzor gradenj občine “pride” čim prej.

Uredništvo