Za ta dogodek živi cela vas

»Gančki majoš«  je pod zaporedno številko 49. vpisan v Register nesnovne kulturne dediščine pri ministrstvu za kulturo. Gre za običaj, ki ga v vasi Gančani ohranjajo od leta 1919. Takrat so namreč vaški fantje v zahvalo Mariji za srečno vrnitev iz bojišč prve svetovne vojne prvič postavili okrašeno brezovo drevo ob vaški kapeli. Po drugi svetovni vojni je brezo zamenjala smreka.

Aktivnosti ob največjem prazniku v Gančanih so se pričele že v ponedeljek, ko so tako zvani MINIMATURANTI gančke enote Vrtca Beltinci skupaj s starši postavili svoj “Majoš’ na igrišču vrtca.

Pravi “Majoš” so tako imenovani “lejtniki 2005” postavili danes.

V dopoldanskem času so se zbrali na domačiji “lejtnice” Sare in okrasili “vrij”, ki so ga v popoldanskem času ponosno ponesli po vasi do osrednjega prizorišča na “starem igrišču”.

 

Ob pomoči staršev, sorodnikov in ostalih vaščanov so okrašen smrekov vrh pod vodstvom Franceka Zadravca na tradicionalen način, brez gradbene mehanizacije, najprej pritrdili na steblo, potem pa s pomočjo “pinkačof” in “škarij” dvignili in postavili.

Franc Zadravec (foto: M.Z.)

Letošnji “lejtniki” so z izdelovanjem okraskov pričeli že v zimskem času.

(foto: M.Z.)

Generacijo sestavlja enajst fantov in tri dekleta.

Po uspešni postavitvi gančkega “Majoša” se je vsem prilegla večerja, kateri je sledila zabava s skupino Plamen pozno v noč.

M.Z.