Veliko priložnosti za pridobitev nepovratnih sredstev v kmetijstvu!

Vir:Pixabay

Marca kar štirje razpisi

Marca je predvidena objava razpisa za ukrep 3.1, kjer kmetom povrnejo stroške, ki so jih imeli ob vstopu v sheme kakovosti. V tem mesecu napovedujejo tudi razpis za ukrep 4.1, kjer sofinancirajo naložbe, s katerimi se kmetijska gospodarstva prilagodijo na podnebne spremembe. Že meseca novembra na 2. tehnološko-investicijskem forumu, ki so ga organizirali pri Agrobiznisu, je namreč Tadeja Kvas Majer s kmetijskega ministrstva povedala, da bo na tem razpisu 10 milijonov evrov za sofinanciranje protitočnih mrež, oroševalnih in namakalnih sistemov za sadovnjake, rastlinjakov, kjer bodo zelenjavo gojili v tleh, ne pa hidroponsko ali na mizah. Ta razpis težko pričakujejo predvsem sadjarji, ki jim je lanska spomladanska pozeba uničila skoraj ves pridelek, da bodo z novimi tehnologijami bolj odporni na neugodne vremenske pojave. Kmetje se tega razpisa veselijo tudi zato, ker bo stopnja sofinanciranja večja. Sofinancirali bodo od 50 do 70 odstotkov vrednosti naložbe, mladim prevzemnikom celo 75 odstotkov, je zapisal vir spletnaga portala Finance.

Z dvema razpisoma za ukrep 4.3, pa se bodo podprle naložbe v infrastrukturo kmetij za gradnjo namakalnih sistemov za več uporabnikov in tehnološke posodobitve takšnih namakalnih sistemov.

Aprila in maja po en razpis

Aprila naj bi bil objavljen razpis za ukrep 9, kjer bodo pokrili stroške ustanovitve in delovanja priznanih skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijstvu in gozdarstvu. Zadnji razpis v prvi polovici leta bo maja za ukrep 19.3, kjer financirajo pripravo in sodelovanje lokalnih akcijskih skupin, je še zapisal vir Finance.