Ali bodo prejemniki denarne socialne pomoči kmalu vključeni v javna dela?

Foto: sds.si

Kljub visoki gospodarski rasti imamo danes več kot 90.000 prejemnikov denarne socialne pomoči, na drugi strani pa nam primanjkuje delovne sile za določene oblike dela.
“Socialna pomoč mora služiti kot pomoč za premostitev življenjske situacije, vladna politika pa bi morala delovati v smeri, da se zdravega posameznika vključi v iskanje zaposlitve in onemogoči zlorabo socialne pomoči”, tako poslanka mag. Karmen Furman (SDS) na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide.

Socialna pomoč mora služiti kot pomoč za premostitev življenjske situacije, vladna politika pa bi morala delovati v smeri, da se zdravega posameznika vključi v iskanje zaposlitve in onemogoči zlorabo socialne pomoči

Tako danes razmišlja poslanka DZ (Državni zbor) mag. Karmen Furman (SDS) in predlaga, da se dela zmožni prejemniki denarne socialne pomoči vključijo v javna dela. Furmanova na podlagi podrobnih analiz ugotavlja, da več kot 30 % vseh prejemnikov denarne socialne pomoči predstavljajo stari od 36 do 50 let, sledi struktura prejemnikov starih med 27 do 35 let. Gre torej za ljudi, ki so v svojih najlepših letih za delovno aktivnost in žal niso vključeni v delo. Visoka gospodarska rast in vse več upravičencev denarne socialne pomoči preprosto ne gresta skupaj, kar pomeni, da je trenutna socialna politika zgrešena. Furmanova tudi opozarja, da predlog ministrstva za delo glede ukinitve dodatka za delovno aktivnost morda ni “pravi” oz. ni dobra rešitev glede na cilje, ki se skozi delovno politiko zasledujejo. V predlogu ukinitve dodatka za delovno aktivne vidi kaznovanost tistih, ki so se vključevali v delo glede na tiste, ki pa so delo odklanjali. Spomni, da neravnovesje, na katerega se sklicuje ministrstvo (denarna socialna pomoč + dodatek za delovno aktivnost glede na minimalno plačo) ne obstaja le v tem primeru ampak najmanj še med prejemniki pokojnin in prejemniki denarne socialne pomoči ter upokojenci in zaposlenimi. Furmanova zato predlaga, da naj sprememba vladne politike gre v smeri, da se zdravi, dela zmožni prejemniki denarne socialne pomoči čim prej vključijo v aktivno politiko zaposlovanja.

Sprememba vladne politike naj gre v smeri, da se zdravi, dela zmožni prejemniki denarne socialne pomoči čim prej vključijo v aktivno politiko zaposlovanja

Furmanova je prepričana, da bi za trg dela in brezposelne bila najboljša rešitev, da se zdravi, dela zmožni prejemniki denarne socialne pomoči čim prej vključijo nazaj med zaposlene. Tako so v stranki SDS pripravili nekaj amandmajev, kjer se zasledujejo cilji za vključitev dela zmožnih prejemnikov denarne socialne pomoči v delo. Tako bi denarna socialna pomoč služila zgolj tistim, ki ne morejo delati in bi bila le začasni prejemek tistih, ki so se začasno znašli v težavah. Kot je še poudarila Furmanova, v stranki SDS zasledujejo cilje, da ser zdravemu posamezniku čim prej zagotovi delo in zaslužek za dostojno življenje, ne pa da je odvisen od denarne socialne pomoči in posameznih ukrepov vladne politike.

V stranki SDS zasledujejo cilje, da ser zdravemu posamezniku čim prej zagotovi delo in zaslužek za dostojno življenje, ne pa da je odvisen od denarne socialne pomoči in posameznih ukrepov vladne politike

Sprememba 26. člena zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) v obliki vloženega amandmaja stranke SDS pomeni, da se odrasle zdrave in dela zmožne prejemnike denarne socialne pomoči, ki so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje vključi v javna dela v okviru aktivne politike zaposlovanja. V kolikor se dela zmožna oseba ne bi vključila v delo, bi se ji denarna socialna pomoč zmanjšala za polovico. Opozarja še, da pa odločitev dela zmožne osebe, da se ne vključi v delo, ne bi vplivala na koeficient, ki zagotavlja denarno nadomestilo za otroke. Na odboru, kjer je Furmanova predstavila stališča stranke je še “nakazala” možnosti vključitve tja, kjer se kaže kadrovska podhranjenost kot domovi za starejše (strežnice, negovalke…). Furmanova je še zaključila, da predlog stranke SDS nikomur nič ne jemlje, tudi ne niža denarne socialne pomoči, v kolikor dela zmožen prejemnik denarne socialne pomoči  izkaže pripravljenost vključitve v javna dela.

Predlog stranke SDS nikomur nič ne jemlje, tudi ne niža denarne socialne pomoči, v kolikor dela zmožen prejemnik denarne socialne pomoči  izkaže pripravljenost vključitve v javna dela

Furmanova zaključi, da v kolikor je prejemnik denarne socialne pomoči zdrav in dela zmožen, je prav, da se vključi med javna dela in družbi za to, da prejeme denarno socialno pomoč na drugi strani tej družbi tudi nekaj prispeva.

Uredništvo