Izkušnje s podjetništva in lokalne politike bodo koristile vsem občanom

Na današnji tiskovni konferenci v Hotelu Belmur je kandidat Slovenske demokratske stranke Andrej Mešič predstavil svojo kandidaturo za župana Mestne občine Murska Sobota. Po uvodnem pozdravu tiskovnega predstavnika Maria Čepa se je Mešič najprej osebno predstavil.


Andrej Mešič, rojen 1973, zase pravi, da je pravi sobočanec. Od rojstva je vpet v podjetništvo, saj so se s storitveno dejavnostjo ukvarjali že njegovi predniki. Trenutno je zaposlen v družinskem gradbenem podjetju. Andrej je poročen in oče dveh otrok. Pri kandidaturo ga podpira družina in širši krog prijateljev, ki so ga h kandidaturi tudi nagovorili.

Že več kot trideset let je član Slovenske demokratske stranke, tretji mandat je svetnik v Mestnem svetu Mestne občine Murska Sobota. Rad je med ljudmi, v politiko pa se je aktivno vključil z namenom biti družbeno koristen. Pri dosedanjem delu na funkciji mestnega svetnika je veliko časa preživel med občani in tako začutil utrip v lokalnem okolju ter dobil konkretne informacije o težavah in možnostih izboljšav na področju kvalitete bivanja občanov.

(foto: M.Z.)

Po uvodni predstavitvi je Andrej Mešič predstavil bistvene točke iz svojega volilnega programa pri kandidaturi za župana Mestne občine Murska Sobota.

Posebej je izpostavil naslednje konkretne projekta:

 1. Dograditev nogometne infrastrukture, ki je pomembna za povečanje kapacitete stadiona Fazanerija ter sam stadion: parkirišča za osebna vozila in kolesa, dovozne in pešpoti, dograditev tribun
 2. Izgradnja večnamenske dvorane za športne prireditve na višjem nivoju in kulturno zabavne prireditve.
 3. Ureditev in prenova TVD Partizan.
 4. Preselitev vojašnice.
 5. Zagotovitev prostorov za vse borilne športe na isti lokaciji (judo, rokoborba, karate, kick boks).
 6. Izgradnja vzhodne obvoznice.
 7. Izgradnja regijskega centra za zaščito in reševanja po vzoru zahodnih držav, ki bo namenjen delovanju gasilcev, civilne zaščite, reševalne službe, potapljačev ipd.
 8. Preplastitve občinskih cest v vseh vaseh in mestu
 9. Začetek komunalnih ureditev SOIC; po vaseh, kjer so že zazidljiva območja; južni del Murske Sobote; tekoče in investicijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega sistema.
 10. Gradnja dislocirane enote Arhiva Slovenije v M. Soboti in povezava Arhiva z Pomurskim muzejem.
 11. Nova avtobusna postaja v bližini železniške postaje

NADGRADNJA ŠPORTNIH OBJEKTOV

 1. Obnovitev atletske steze na OŠ3 in OŠ1.
 2. Obnova parketa v večnamenskih telovadnicah (po potrebi).
 3. Zunanja igrišča (ob TVD Partizan in igrišča ob šolah in po vaseh).

ENERGETIKA:

 1. Ponovna analiza možnosti uporabe geotermalne energije
  1. V vseh novih objektih vgradnjo nizkotemperaturnih sistemov.
  2. Ogrevanje rastlinjakov z geotermalno vodo.
 2. Zmanjšanje stroškov občanom na položnicah za komunalne storitve z racionalizacijo poslovanja Javnega podjetja Komunal in s subvencijami iz občinskega proračuna.
 3. Energetske sanacije javnih stavb, ki še niso obnovljene.

TURIZEM IN KULTURA

 1. Trikotnik EXPANO – DVOREC RAKIČAN – LETALIŠČE.
  1. Povezava treh destinacij z vidika boljše prepoznave občine in regije.
  2. Expano – novi programi, racionalizacija poslovanja z izboljšanjem trženja (zmanjšanje izgube).
  3. Ris – dvorec Rakičan – popolna obnova gradu ter nadgradnja obstoječih dejavnosti.
  4. Modernizacija letališče (dodana vrednost mestu).

PROMET

 1. Pregled in ureditev vseh pretiranih omejitev hitrosti
 2. Pregled in morebitna odstranitev talnih ovir.
 3. Pregled in morebitne odstranitve prepovedi vožnje za osebna vozila.

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 1. Pomoč občine različnim društvom in organizacijam, ki starejšim občanom pomagajo vključevanju v družbeno dogajanje.
 2. Popusti za starejše občane za prireditve v gledališču in raznim prireditvah, ki jih organizira občina.
 3. Podpiranje prostovoljstva.
 4. Subvencioniranje občanom pri pomoči na domu za pomoči potrebnim.
 5. Pomoč invalidskim in človekoljubnim organizacijam in društvom, ki pomagajo mladostnikom in starejšim.
 6. Povečanje sredstev za razpise namenjene:
  1. Športnim društvom.
  2. Društvom iz področja kulture.
  3. Človekoljubnim društvom.
  4. Društvom za pomoč mladim ipd..
 7. Izboljšati bivalne pogoje vrtcih in šolah (energetske sanacije stavb, igral, igralnih površin ipd.).
 8. Povečanje sredstev KS in mestnim četrtim za prireditve iz družabnega življenja.

Prizadeval si bo še za izboljšanje delovanja razvojnega centra, optimizacijo delovanja Zavoda za kulturo, turizem in šport in izboljšanje delovanja občinske uprave.

 
Ob koncu je predstavil še pomen slogana VKÜPER (S)MO, ki pooseblja njegovo dosedanje delo na funkciji mestnega svetnika in napoveduje lepo skupno prihodnost za vse občane

M.Z.