Združenje je nastalo z jasnim namenom povezovanja in sodelovanja neodvisnih županj in županov

Včeraj je na Dolu pri Hrastniku potekal ustanovni zbor Združenja neodvisnih županj in županov, na katerem so županje in župani potrdili vse formalnosti, ki so potrebne za uradno ustanovitev združenja.

Imenovana sta bila Upravni odbor ter Nadzorni odbor Združenja. Prisotnih je bilo 32 županj in županov, kar že v tem številu pomeni največjo župansko skupino v Sloveniji, z dodatkom, da je veliko županj in županov, ki včeraj niso uspeli na zbor, izrazilo interes za sodelovanje v prihodnje.

 

V Upravni odbora so bili imenovani predsednik Marko Funkl (Hrastnik), podpredsednica Petra Vrhovnik (Poljčane), podpredsednik Tomaž Vencelj (Idrija), tajnik Nejc Smole (Medvode), blagajnik Tine Radinja (Škofja Loka) in člani Matija Kovač (Celje), Renata Kosec (Domžale), Matjaž Švagan (Zagorje ob Savi), Marko Virag (Beltinci) ter Aleš Bržan (Koper).

V Nadzornem odboru bodo sedeli Marko Šantej (župan Občine Laško), Antonija Žumbar (županja Občine Cirkulane), Gregor Kovačič (župan Občine Ilirska Bistrica), Olga Urankar (županja Občine Lukovica) in Andrej Sila (župan Občine Sežana).

Združenje neodvisnih županj in županov (Združenje), je na samem ustanovnem zboru obravnavalo tudi pripravo izobraževanj in posvetov za županje in župane, ki jih bo Združenje v prihodnje organiziralo. Imenovana je bila delovna skupina, ki bo pripravila izhodišča za izboljšanje položaja županov, ki se vsako leto od 2008 naprej slabši in s tem predstavlja veliko razvrednotenje funkcije župana. Županje in župani so si zadali nalogo, da se aktivno organizirajo pri prizadevanjih za združevanje občinskih združenj (SOS, ZOS in ZMOS).

Predsednik združenja Marko Funkl je v izjavi za javnost zapisal: »Lokalne skupnosti predstavljajo največjo kontinuiteto in stabilnost v slovenskem političnem prostoru in v trenutku, ko je bilo izvoljenih kar 136 županj in županov, ki nismo kandidirali kot
predstavniki političnih strank, je čas, da tudi županje in župani dobimo svojo organizacijo, ki bo skrbela za povezovanje, za krepitev položaja županj in županov ter za boljše sodelovanje med našimi reprezentativnimi organizacijami ter vsakokratno Vlado RS. Prve aktivnosti načrtujemo že v naslednjih tednih, naslednje srečanje pa v mesecu marcu.«

Združenje je nastalo z jasnim namenom povezovanja in sodelovanja neodvisnih županj in županov, ki delujejo v okviru lokalnih skupnosti po vsej Sloveniji. Z ustanovitvijo želijo okrepiti glas neodvisnih županov v lokalni politiki, ter prispevati k raznolikosti in bogastvu perspektiv v procesu odločanja na državni ravni. Poudarjajo, da združenje ne predstavlja zgolj še enega dodatnega v skupini občinskih združenj, pač pa samostojno entiteto, posvečeno specifičnim izzivom in priložnostim županj in županov s ciljem, da imamo nekega dne eno močno reprezentativno združenje občin, zavezano transparentnosti, učinkovitemu lokalnemu vodenju, decentralizaciji Slovenije ter odprtosti delovanja.

M.Z.