V pedagoškem poklicu močno prevladujejo ženske

Letos mineva 30 let od Mednarodne konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi, kjer so sprejeli odločitev, da 5. oktober postane svetovni praznik vseh učiteljev, vzgojiteljev in drugih pedagoških delavcev, ki opravljajo neposredno vzgojno-izobraževalno delo. Od leta 1994 naprej tako vsako leto obeležujemo svetovni dan učiteljev, ki v letu 2023 poteka ob osrednjem geslu: Učitelji, kakršne potrebujemo za izobraževanje, ki si ga želimo.

V vrtcih je bilo v preteklem šolskem letu zaposlenih 12.593 vzgojiteljev in vzgojiteljev – pomočnikov vzgojiteljev, od tega 11.812 oziroma 93,8 % v javnih in 781 oziroma 6,8 % v zasebnih vrtcih. Velika večina, 12.249 oziroma 97,3 %, jih je bilo ženskega spola.

V osnovnih šolah je poučevalo 18.610 učiteljev, od teh v zasebnih šolah manj kot 1 %. Delež žensk je bil nižji kot v vrtcih, in sicer 88,3 % oziroma 16.433 učiteljic.

Srednješolskih učiteljev je bilo 6.226, v zasebnih šolah je poučevalo 4 %  teh. Med vsemi je bilo v preteklem šolskem letu 67,2 % učiteljic.

V višjih strokovnih šolah je bilo zaposlenih 307 predavateljev. Višja ko je raven izobraževanja, višji je delež moških, ki pa na višješolski ravni znaša 42,4%, torej še vedno krepko pod polovico.

M.Z.