Bo projekt “Magne” v Hočah padel?

Podjetje Magna Steyr nadaljuje izvajanje plana B na Madžarskem. Tam je že pridobilo začasno gradbeno dovoljenje za pripravljalna dela (po poročanju vira delo.si gre za neuradno informacijo), kar pomeni, da praktično lahko začne z investicijo. Naj spomnimo, da je vlada RS kljub resnim opozorilom okoljevarstvenih organizacij nadaljevala z “umeščanjem” projekta Magnine lakirnice v Hočah in to na najboljših kmetijskih zemljiščih. Sedaj vse kaže, da se bo projekt izjalovil. Na koga se bo vsul plaz kritik v prihodnje?

Magna Steyr je okoljevarstveno dovoljenje za vzpostavitev projekta Magna Nucieus (gre za lakirnico avtomobilskih karoserij) od ARSO (Agencija RS za okolje) pridobila 10. avgusta, s tem pa je bila tudi korak bližje k pridobitvi gradbenega dovoljenja. Toda, na izdano dovoljenje naj bi kar nekaj okoljevarstvenih organizacij (kot priznane stranke v postopku jih je kar 15) pripravljalo pritožbo – roki za pritožbe so 15 dnevni in začnejo teči z dnem dviga pošte. Le to bi obravnaval drugostopenjski organ, to je ministrstvo za okolje, po tem pa okoljevarstvenikom ostane še sprožitev upravnega spora (obravnava pritožbe na upravnem sodišču),

Magna Steyr je sicer ves čas govorila o scenariju B, torej rezervnem načrtu vzpostavitve lakirnice na Madžarskem, v kolikor bodo postopki v Sloveniji ogrožali končni datum začetka lakiranja avtomobilskih karoserij, ki je december 2018. 

Naj spomnimo, da bi projekt zahteval rušitev štirih hektarjev gozda, res pa je, da bi ponudil cca. 400 novih delovnih mest (vendar z vzpostavitvijo vsaj treh lakirnic). Dejstvo je, da vlada RS (tako kot občinska oblast) k temu projektu ni pristopila tako, da bi bili z njim zadovoljna večina udeležencev. Jezna so tako domača podjetja, ki vse bolj ugotavljajo, da se z njihovimi projekti ravna popolnoma drugače, kmetijci, ki so sprevideli, da se o najboljših kmetijskih zemljiščih vladna politika hitro spreminja, predvsem pa, da za podobne projekte RS in občinski veljaki nimajo pripravljenih degradiranih zemljišč!

Uredništvo