Na rast cene niso vplivale samo višje cene energentov 

Soboški mestni svetniki bodo na naslednji seji, ki bo v torek, 25. 4. 2023, med drugim obravnavali tudi dvig cene izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Murska Sobota.

foto: M.Z.

V gradivu navajajo, da so bile obstoječe cene sprejete septembra 2017 in so v veljavi od prvega oktobra istega leta. Od takrat so na izvajanje obvezne občinske gospodarske javne
službe odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode vplivali rast stroškov dela, materiala in storitev, poleg tega so se povečali stroški nabave novih osnovnih sredstev in višja najemnina gospodarske javne infrastrukture.

Stroški dela so se povišali zaradi zakonsko predpisanega dviga minimalne plače in uskladitve plač v podjetju s kolektivno podjetniško pogodbo. Strošek amortizacije pa se je dodatno povečal zaradi nabave novega vozila.

Iz elaborata je razvidna negativna bilanca javne službe odvajanja komunalne in padavinske
odpadne vode v preteklem obdobju v višini 20.488 EUR.

Svetniška skupina SDS (foto: M.Z.)

Župan Damjan Anželj v gradivu občinskim svetnikom predlaga sprejem sklepa, ki bi posledično občanom zvišal položnice za kanalščino za približno petnajst odstotkov.

Svetniška skupina Gibanja Svoboda (foto: M.Z.)

Neuradno smo izvedeli, da predlog župana pri večini svetnikov ne uživa podpore, ker svetniki nasprotujejo dvigu cene v breme občanov. Bo župan umaknil točko iz dnevnega reda, ali pa pa bo morda prišlo do preoblikovanja sklepa?

M.Z.