“Bolana” država! Zdaj medicinske sestre več ne bodo kompetentne za odstranjevanje šivov!

Foto: Pixabay

Kam potuje naša država? Srednje medicinske sestre in zdravstveni delavci, katerim 38. člen zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) ne priznava določenih kompetenc, več ne bodo smele(li) opravljati del, ki so jih do sedaj. Pa če tudi desetletja ali celo več. Bolana država!

Delodajalci (zdravstvene ustanove…) bi pogodbeni odnos morali urediti do 17. avgusta

Kaj se dogaja? Kot kaže, minister za zdravje Šabeder rešuje kolaps v zdravstvu, kjer ni dneva, da katera od medicinskih sester ali zdravstvenih delavcev ne bi zapustil svojega delodajalca. In to na nespameten način, brez prej premišljenih posledic. Določenemu delu medicinskih sester in zdravstvenim delavcem ZZDej priznava kompetence za nadaljevanje opravljanja dela, kot do sedaj, in ga izenačuje z delom diplomirane medicinske sestre, določenemu pa ne. Slednje pomeni, da bodo nekateri po novem prejemali višjo plačo (kot diplomirane medicinske sestre), določeni pa ne. Ti, ki po novem “niso kompetentni”, od 17.8. naprej ne smejo opravljati dela in naloge, ki so ga opravljali lahko tudi desetletje ali več. Tako medicinska sestra in zdravstveno osebje s srednješolsko izobrazbo, ki mu ne priznavajo kompetenc iz 38. člena ZZDej, po novem ne bodo smeli prevezati kronične rane, posneti EKG, cepiti, odstraniti šivov…

Po novem NE SMEJO prevezati kronične rane, posneti EKG, cepiti, odstraniti šivov…

Noro, namesto, da bi se Vlada RS sistemsko lotila reševanja težav, ki si jih je zakuhala sama (spomnimo, da so na podlagi pritiska sindikatov “delili bombončke” prav vsem v javnem sektorju), sedaj ureja težave odhajajočega kadra na hitro. Določenemu delu medicinskega kadra s srednjo izobrazbo sedaj zakon izenačuje izobrazbo z diplomirano medicinsko sestro, kar v praksi pomeni, da se bodo slednje znašle v višjem plačnem razredu oz. bodo po novem prejemale plačo od cca. 1000 EUR NETO naprej. Do danes so recimo z vsemi napredovanji dosegale plačo 783 EUR NETO (osnovna plača 675 EUR NETO). Druge, ki so opravljale isto delo, pa zakon ne prepozna kot kompetentne in bodo ostale na istem. Lahko samo presodimo, kaj to pomeni za njih in za delodajalce!

Toda, kot kaže našo vlado to preveč ne skrbi. Rešitev vidijo v uvozu delovne sile iz Balkana. Toda, ravno slednji pristop pomeni vse slabšo kakovost storitev in izgubo najkvalitetnejšega kadra v zdravstvu. Kako dolgo? Po podatkih SZO (Svetovna zdravstvena organizacija) bo do leta 2030 po svetu primanjkovalo 9 milijonov medicinskih sester. Že danes se je na “praznino” odzvala Nemčija, ki ponuja stanovanje, učenje jezika in takojšnjo zaposlitev! In pri nas?

Uredništvo