Bomo znali izkoristiti danosti RS na področju turizma?

Vir:Pixabay

Slovenski turizem je v panogi gostinskih nastanitvenih kapacitet doživel razcvet. Če je v prejšnjih letih (kar osmih zaporednih) posloval z izgubo, je leto 2016 končal v pozitivnih številkah. Podobno oz. še boljše kaže tudi za letošnje leto, ko se je število prenočitev (pretežno tujih turistov) bistveno izboljšalo v primerjavi z lanskim letom. Bomo sedaj znali izkoristiti danosti, ki jih ima Slovenija?

Za kar 9% ustvarjenih več prihodkov, kot v letu 2015!

Z ustvarjenimi 539 milijonov evrov prihodkov od prodaje so podjetja na področju nastanitev lahko dobre volje. V kriznih letih pa je ugotoviti, da so se podjetja lotila “očiščevanja” stroškov in optimiziranja svojega delovanja, saj so dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) (110,6 milijona evrov) izboljšala za kar četrtino v primerjavi z letom 2015, navaja vir baze GVIN.

Za veselje v glavnem poskrbeli tuji turisti, tudi v letu 2017!

Število tujih turistov se je v Sloveniji povečalo za kar 46,7 odstotka v primerjavi z letom 2016, kar je izboljšalo tudi število prenočitev. Le te so se v primerjavi z lanskim letom izboljšale za kar 10,4 odstotka. V Sloveniji najraje prenočijo gosti iz Italije, ki prispevajo kar 12% k skupnim prenočitvam, največja rast pa je zaznana med ruskimi gosti (kar 41%).

Sledijo premišljena vlaganja in skrb za ohranitev (ponovni obisk) gostov!

Najbolj se “smeje” glavnemu mestu Ljubljana, ki je s premišljeno potjo “Naj zelene občine” postala še bolj prepoznavna in želena destinacija. Je pa posledično omejena z nastanitvenimi kapacitetami (zasedenost stalno čez 80%) in bo morala nujno poskrbeti za ponudbo z novimi hoteli. Vzporedno pa bo potrebno razmisliti o premišljenih ponudbah, kjer bodo gosti lahko “pustili” tudi kakšen evro več in poskrbeli za večjo dodano vrednost te panoge, ki je žal preskromna (in posledično veliko obrazov zaposlenih “prisiljeno” nasmejanih!).

Da Slovenija ima potencial na področju turizma je znano, da je v “svoji teritorialni majhnosti” še kako velika, lepa, bogata ter raznolika tudi. Se bomo tega končno zavedali in s skrbnim pristopom pokazali, da je turizem naša lepa priložnost in se je zavedamo?

Uredništvo