Čustveno inteligentni ljudje izziv delodajalcev! Ste med njimi?

Foto:Pixabay

Čustvena inteligentnost posameznika je definirana kot sposobnost izražanja lastnih čustev in prepoznavanja čustev drugih ljudi. Sestavljajo jo zavedanje čustev (zmožnost prepoznavanja lastnih čustev in čustev drugih ljudi), zmožnost uporabe čustev (za reševanje problemov in drugih nalog) ter zmožnost obvladovanja čustev, je zapisal vir Inc.com

Za čustveno inteligentne ljudji so uspehi skoraj neizogibni ker ne stremijo k popolnosti saj se zavedajo, da je pomebnejše doseganje ciljev (popolnost zavira opravljanje nalog in vodi v odlašanje), na morebitne napake pa se hitro odzovejo in jih pripravljajo. Napake so za njih sestavni del dela in se iz njih učijo. Njihova delavnost in motiviranost za doseganje ciljev izhaja že iz njihove mladosti, slednja pa ne le zaradi obljubljene nagrade.

Čustveno inteligentni ljudje se ne bojijo sprememb, saj so jim spremembe pri delu samoumevne, nanje pa so vedno pripravljeni. Vedo, da izogibanje spremembam zavira uspeh. Imajo pa tudi sposobnost osredotočiti se na zadano nalogo, razne motnje (sporočila, klici ipd. pa jih ne iztirajajo).

Za čustveno inteligentne ljudi je značilna izredna empatičnost, oz. zmožnost razumevanja čustev drugih, izražanja sočutja in pomoči drugim. So tudi zelo radovedni, stike in nova poznanstva pa navežejo brez težav. Ker se zavedajo svojih prednosti in slabosti, jim je timsko delo samoumevno, potencial pri sodelovanju vseh pa jasen.

Čustveno inteligentni ljudje uporabijo svoj čas in energijo za reševanje problemov in sicer s tistimi pozitivnimi platmi izzivov, ki jih lahko sami nadzirajo. Tako pa izbirajo tudi ljudi, s katerimi se družijo. To so večinoma pozitivci in ne tisti, ki se stalno pritožujejo. Ne glede na vljudnosti in sočutja, ki jih neizmerno gojijo in izkazujejo do vseh, pa znajo postavljati meje. Zavedajo se, da NE pomeni njihovo nadaljnjo delo in ne preobremenjenost, stres in izčrpanost. Tako tudi lahko kvalitetno razporedijo svoj čas. Najdejo ga za kvalitetno opravljeno delo, za počitek in tudi za krajši ali daljši popoln “odklop”, da si lahko napolnijo energije za nove izzive.

B.P.