Upokojenci in prejemniki invalidskih nadomestil so daes dobili nakazan solidarnostni dodatek

Upokojenci in prejemniki invalidskih nadomestil so danes na podlagi vladnih ukrepov prejeli izplačan dodatek za odpravo posledic energetske revščine v višini 150€. Do dodatka so upravičeni tisti, ki so decembra lani prejemali do največ 1000 evrov pokojnine oziroma nadomestila, Dodatek je upravičencem izpačal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Solidarnostni dodatek je izplačan na podlagi sprejetega Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, ki ga je na predlog Vlade RS sprejel Državni zbor Republike Slovenije. Izplačilo solidarnostnega dodatka za odpravo energetske revščine se ne bo upoštevalo kot dohodek pri uveljavljanju pravic po zakonodaji, ki ureja pravice iz javnih sredstev.

Prejemniki solidarnostnega dodatka za odpravo energetske revščine bodo od zavoda prejeli tudi pisno obvestilo o nakazilu.

M. Z.