Danes seja Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota

Svetniki Mestne občine Murska Sobota bodo danes ob 13.00 na redni 21. seji občinskega sveta obravnavali kar nekaj pomembnih točk. Izpostavljamo točko 4. dnevnega reda, kjer se bodo ponovno dotaknili problematike prekomerne onesnaženosti zraka s prašnimi delci PM-10 ter obravnavi in sprejemu Zaključnega računa za leto 2016.

Med drugim bodo obravnavi in podajali soglasja zavodu RIS dvorec Rakičank k letnemu programu dela, finančnemu delu in kadrovskemu načrtu za leto 2017, podajali soglasja za zadolževanje kar štirih javnih zavodov (Pomurskemu muzeju, Ljudski univerzi, zavodu RIS dvorec Rakičan in zavodu ZKTŠ) ter obravnavali in odločali o spremembi cene storitve pomoč družini na domu za leto 2017, ki jo za občino izvaja Dom starejših Rakičan.

Gradiva za sejo in celoten dnevni red je dosegljiv http://www.murska-sobota.si/21-seja-mestnega-sveta-0.

Glede na “težo” točk seje in volitvam, ki se hitro bližajo, je danes in v prihodnje pričakovati vse bolj napeta dogajanja na samih sejah.

Uredništvo