Danes seja Občinskega sveta Občine Beltinci! Bo “vrtec dražji”?

Vir: www.beltinci.si

Svetniki Občine Beltinci se bodo danes sestali na 29. redni seji in pred iztekajočim letom obravnavali le 6. točk dnevnega reda. Seznanili se bodo z idejno zasnovo ureditve Športnega parka Beltinci, odločili bodo o predlagani podražitvi programa predšolske vzgoje Vrtca Beltinci ter odločali o imenovanju predsednice občinske volilne komisije Občine Beltinci (sedanji se je iztekel mandat). Seja se bo v sejni sobi občine pričela ob 17.00.

V predlogu podražitev cen predšolske vzgoje za cca. 3.6% (prvo strasostno obdobje) in cca. 2,96% (kombinirani oddelki).

Pričakovano so vse sprostitve plač v javnem sektorju vplivale na povečanje stroškov, tudi stroškov plač zaposlenih v vrtcih. Ker strošek dela predstavlja v strukturi določanja cene vrtcev tudi največji delež, je bilo neizogibno predlagati višjo ceno predšolske vzgoje. Dvig cene (v primeru, da bodo svetniki predlog sprejeli) bodo tako starši občutili različno in sicer:

  •  v prvem starostnem obdobju najmanj 1,70 EUR (2. plačni razred) in največ 13,09 EUR (9. plačni razred) ter
  • v drugem starostnem obdobju najmanj 1,00 EUR (2. plačni razred) in največ 7,70 EUR (9. plačni razred).

V primeru, da bo predlagana ekonomska cena sprejeta (ob že zagotovljeni subvenciji v višini 20 EUR/otroka), bo več denarja za plače zaposlenih v Vrtcu Beltinci morala primakniti še občina in sicer nekaj manj kot 38.000 EUR.

Sicer pa se bodo svetniki na današnji seji seznanili še z Idejno zasnovo Športnega parka Beltinci ter odločili o predlogu KMVI (komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja), da za predsednico občinske volilne komisije imenuje Valerijo Mes Forjan.

Uredništvo