Danes v Mestni občini Murska Sobota o Proračunu 2019 in krepkih podražitvah nekaterih storitev!

Vir:www.murska-sobota.si

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota bo danes spet na preizkušnji. Odločal bo ali ponovno (tako, kot je razen svetnikov SDS že na drugi seji mestnega sveta sledil predlogu in z dvigom vrednosti točke podražil NUSZ – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za 2 %) slediti predlogu pripravljavcev vloge in županu Jevšku kot predlagatelju ter prižgati zeleno luč občutnejši podražitvi programa vrtca (za slabih 8,1 %) in tudi storitvi Pomoč družini na domu za 9,4 % v času opravljanja storitev med tednom in v soboto ter za 20,5 % v času opravljanja storitev v nedeljo in med prazniki.

V predlogu podražitev “Ekonomske cene vrtca” za slabih 8,1 %?

Ekonomska cena vrtca je v Občini Murska Sobota enaka za obe starostni obdobji. Že v januarju 2015, ko je nastopil mandat novega župana Aleksandra Jevška, je prišlo do prve podražitve za 4,8 % (iz 388,00 EUR na 406,80 EUR). Danes, v kolikor bodo svetniki sledili predlogu vlagatelja in župana, bo prišlo do nove, tokrat občutnejše podražitve za slabih 8,1 %.

Od julija 2012 cena vzdržala na 388,00 EUR, ob prevzemu županovanja Jevška dvig v januarja 2015 na 406,80 EUR in “potencialno” v februarju 2019 na 439,70 EUR! 

Storitev Pomoč družini na domu za Mestno občino Murska Sobota izvaja Dom starejših Rakičan, katerega direktor je tudi svetnik ter podžupan občine Zoran Hoblaj (je tudi predsednik Skupnosti socialnih zavodov Slovenije). Podobno, kot  na potrebo po dvigu ekonomske cene vrtca, “pritiska” na dvig cene storitev Pomoč družini na domu za kar 9,4 % za opravljeno delo med tednom in v soboto ter celo za 20,5 % za delo opravljeno ob nedeljah in praznikih. Direktor Hoblaj pa se sooča s še eno veliko težavo. Zaradi starajoče se družbe, polne zasedenosti Domov za starejše in vse manj ugodne cenovne sprejemljivosti za potencialne uporabnike (vse nižje pokojnine), raste povpraševanje po storitvi na domu. Druga težava, s katero se sooča, pa je pomanjkanje primernega kadra oz. točneje kadra, ki bi bil pripravljen delati za ponujeno plačilo. Tako se “mu” vse bolj zapleta s čakalnimi vrstami, kjer naj bi po podatkih svetnice iz vrst  SDS Kuharjeve na podlagi razprave iz druge seje mestnega sveta v mesecu decembru (ki je po izobrazbi medicinska sestra) na vrsto čakalo 38 pomoči potrebnih in to več kot 6 mesecev! Sicer pa je na podlagi gradiva in svežih podatkov, ki jih bo danes obravnaval mestni svet ugotoviti, da je meseca decembra 2018 v občini 56 upravičencev in 27 na novo čakajočih. Se bo mestni svet zavzel za svoje pomoči potrebne občane in našel rešitev?

Uredništvo