Danes več kot 300.000 upokojencev prejme do 300 EUR enkratne pomoči

Foto: Pixabay

Danes, 30. 4. 202, bodo izvedena izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence. Prejeli ga bodo vsi upokojenci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, katerih pokojnine so v višini 700 evrov ali manj.

Več kot 300.000 upokojencev do solidarnostnega dodatka od 130 do 300 EUR, ki bo odvisen od pokojnine posameznika

Dodatek za upokojence bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izplačal na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Višina pokojnine (EUR) Višina dodatka (EUR)
do 500 300
od 500,01 do 600 230
od 600,01 do 700 130

 

Poleg upokojencev so v enakih višinah do dodatka upravičeni še prejemniki invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če njihovo nadomestilo znaša 700 evrov ali manj.

Uredništvo