Danes “vroča” seja Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota?

Vir: www.murska-sobota.si

Danes se bodo svetniki Mestne občine Murska Sobota sestali na že 28. redni seji. Poleg nekaterih točk dnevnega reda bo v ospredju obravnava Zaključnega računa proračuna občine za leto 2017, sprejem karte za določitev območij prednostnih načinov ogrevanja, kadrovske zadeve ter seznanitev s problematiko poslovanja javnega zavoda Pomurske lekarne.

Zaključni račun proračuna občine!

Skupna realizacija prihodkov za leto 2017 je bila 16.54 MIO EUR in odhodkov 15,72 MIO EUR. Presežek v višini cca. 826.000 EUR se je prenesel v leto 2018, občina pa se je dodatno zadolžila za kar cca. 1.62 MIO EUR. Iz Zaključnega proračuna je še razbrati, da je občina uspela počrpati za cca. 942.000 EUR, kar predstavlja le 6% vseh prihodkov.

Na območju predvidenem le daljinskemu ogrevanju spremembe, subvencije za ogrevanje s toplotnimi črpalkami in plinskimi napravami!

Očina se je v letu 2016 odločila, da v kratkem ne misli realizirati projekta širitve daljinskega ogrevanja. Je pa pozabila spremeniti karto za določitev območja prednostnega načina ogrevanja. Tako vse do danes do subvencij niso bili upravičeni lastniki, ki so vgrajevali toplotne črpalke ali plinsko kurilno napravo na območju predvidenem širjenju daljinskega ogrevanja. Na današnji seji se bo s karto za določitev območij prednostnih načinov ogrevanja (sprememba območja) to spremenilo. Tako bodo v prihodnje stanovalci lahko koristili subvencijo, če se bodo odločili ogrevati prostore s pomočjo toplotne črpalke ali plinske naprave, vendar le na območju, ki je danes s karto območja spremenjeno – določeno!

Sicer pa se bo fokus današnje seje osredotočil predvsem na poročilo o delovanju Pomurskih lekarn, kjer smo v včerajšnjem članku že govorili, da bo šlo predvsem za enostransko poročanje. Svetniki namreč na mizo niso dobili ključnih dokumentov, ki negirajo povzetke, ki jih bodo svetniki obravnavali.

Uredništvo