DDV nujno na predkrizno raven – za boljšo kakovost žvljenja Slovencev!

Vir:Pixabay

Makroekonomski kazalci RS, ki so plod uspešnosti poslovanja sloevnskih podjetij zaradi povečanega povpraševanja v razvitih državah in povečane potrošnje gopodinjstev “doma”, so odlična priložnost, da se DDV zniža na predkrizno raven.

Splošno stopnjo DDV znižati na 20 %, prvo nižjo stopnjo DDV pa na 8,5 %!

Pred svetovno finančno krizo je Slovenija imela dvse stopnji DDV in sicer splošno v višini 20% ter prvo nižjo v višini 8,5%. Eden izmed potrebnih ukrepov, ki jih je uvedla Vlada RS Alenke Bratušek (kot začasni ukrep) zaradi “krize” (ukrep uveden v letu2013), je bila povišanje splošne stopnje DDV iz 20% na 22% ter spodnje nižje stopnje iz 8,5% na 9,5%. Ker so makroekonomski kazalci v državi RS že vsaj 3 leta več kot ugodni (ugodne pa so tudi napovedi za letoi 2018 in 2019), bi bilo potrebno povišani stopnji DDV znižati na predkrizno raven. Na račun tega ukrepa bi ljudem ostalo več denarja v denarnicah (za nakup izdelkov in storitev), saj bi bila bruto cena končnega izdelka in storitve nižja. Iz izračunov, ki so jih naredili strokovnjaki vlade v senci stranke SDS naj bi prihranki bili v višini cca. 350 EUR do 450 EUR.

Dodatni tretji ukrep – močna znižana stopnja DDV za izdelke nujno potrebne za življenje ljudi!

Stranka SDS je že v mesecu decembru 2017 vložila predlog novele zakona o DDV, ki pa je poleg zgoraj zapisanih ukrepov o znižanju višine stopnje DDV na predkrizno raven vključeval še posebno tretjo stopnjo DDV (močno znižano stopnjo DDV), ki bi veljala za izdelke, nujno potrebne za življenje ljudi. Vlada RS je žal temu predlogu nasprotovala, saj so njeni izračuni izkazovali izpad cca. 300 MIO EUR. Enak izpad v proračun RS so izračunali strokovnjaki vlade v senci stranke SDS, ki pa so v nasprotju z ugotovitvami vlade svoj predlog (nadomestilo izpada sredstev) argumentirali z novimi nadomestnimi povečanimi prihodki. Ti bi se vsekakor “zgodili” zaradi povečanega trošenja gospodinjstev, višje stopnje rasti BDP, podjetja bi imela boljše poslovne rezultate (povečano povpraševanje po njihovih izdelkih in storitvah), povečali bi se dohodki zaposlenih, na račun katerih bi se v državni proračun stekalo več prihodkov iz naslova davkov in prispevkov…”zgodile” bi se višje pokojnine, plače.

Vlada RS ve, da že kar nekaj časa Slovenija ni v recesiji. Krize ni in ni potrebe za ohranitev “krizne” stopnje DDV. Čas je, da se po prevzemu vodenja države po prihajajočih parlamentarnih volitvah nemudoma pristopi k spremembi stopnje DDV in se pomaga ljudem k višjemu standardu in kakovosti življena. Tako, kot že sedaj predlagajo strokovnjaki vlade v senci stranke SDS.

Uredništvo