Delničarji Telekoma v juliju do izplačila kar 14,3 evra bruto dividende za delnico!

Vir:Pixabay

Delničarji Telekoma Slovenije bodo 10.7.2018 na svoje račune prejeli izplačilo dividend in sicer kar 14.3 EUR za delnico. Predstavnica SDH (Slovenski državni holding) Lidija Glavina, je namreč 10.5. presenetila (pričakovano) z nasprotnim predlogom k dnevnemu redu skupščine delničarjev, da se dividenda iz predlagane v višini 6,3 EUR bruto poveča na kar 14,3 EUR bruto. Predlog je skupščina dan pozneje tudi sprejela, zato seveda veselje tudi pri malih delničarjjih!

Največji lastnik skupaj s SDH ( 4,25%) še država ( 62,54%) in sicer kar 66,79 odstotka delnic Telekoma!

Sicer pa je bilančni dobiček Telekoma za leto 2017 znašal 115,4 milijona evrov, za dividende pa bo namenjenih 93 milijonov evrov. Argumente za nasprotni predlog, ki ga je vložila Glavinova, je argumentirala s tem, da višje dividende na bodo motile prihodnjega poslovanja družbe in njenega razvoja.

Družba pa se je v letu 2017 z odprodajo deleža v družbi One.Vip umaknila iz Makedonije, in na svoj račun prejela 120 milijonov evrov kupnine. Tudi to je še en od argumentov, da ssi delničarji zaslužijo višje dividende!

Uredništvo