Vlada se ni odločila za znižanje trošarin

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 12. septembra 2023 do vključno ponedeljka 25. septembra 2023, znašale 1,551 evra za liter bencina, 1,600 evra za liter dizelskega goriva in 1,181 evra za liter kurilnega olja.

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,551 evra na liter, pri 50-ih litrih to znese 77,55 evra.

Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,600 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 80,0 evra.

Za liter kurilnega olja bo v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,181 evra na liter. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1181 evrov (brez prevoza).

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

M.Z.