Dlje bomo čakali, bolj nas bodo delili na prvo in drugorazredne!

Foto: fb

Slovenija je vse bolj v ujetništvu načrtno vzpostavljenega sistema, ki preko raznih kanalov služi predvsem eliti. In to niti ne več prikrito, ampak vse bolj pred očmi javnosti in v “ujetništvu” pristranskih medijev, ki preko sistema dobivajo navodila in usmeritve za “neodvisno” poročanje. Dokler bodo sami Slovenci ujetniki tega sistema, ne bo razvoja glede na danosti in glede na sposobnosti, ampak glede na to, kam se posameznik uvršča. Med prvo ali drugorazredne.

Dokler bodo sami Slovenci ujetniki tega sistema, ne bo razvoja glede na danosti in glede na sposobnosti

Ker vzpostavljen sistem brani privilegije elite, skrbno pazi, da do služb ne pridejo sposobni, strokovni  posamezniki. Pazi, da do “poslov” ne pridejo pridni, delovni, pošteni podjetniki, ampak le izbranci iz seznama. Preko slednjih se namreč napajajo ravno te elite in izbrani kadri, ki jih elite “zaposlujejo” oz. delegirajo, da sistem deluje. S tem se ruši temeljno pravilo sodobno vzpostavljenega trga delovne sile, tekmovanje talentov oz. usposobljenih kandidatov, strokovnjakov… Ruši se tudi temeljno pravilo izbire izvajalcev na odprtem konkurenčnem trgu, da do “poslov” prihajajo tisti, ki ponujajo vrednost svojih produktov in storitev. Ker sistem vse te naravne aksiome tržnega gospodarstva ruši, talentirani mladi odhajajo, drugorazredni pa težko uspevajo, saj jim posle prevzemajo izbranci sistema, torej prvorazredni.

Sistem naravne aksiome tržnega gospodarstva ruši, talentirani mladi odhajajo, drugorazredni pa težko uspevajo, saj jim posle prevzemajo izbranci sistema, prvorazredni

Za sistem pa tudi odhajanje mladih, talentiranih strokovnjakov ni težava. Tudi, če se po znanih izračunih v njihovo znanje vloži vse do 1.5 MIO EUR. Nadomeščajo jih tujci, predvsem poceni in nizko kvalificirana delovna sila, ki skupaj z družino predstavlja nove prejemnike denarno socialne pomoči. Drugorazredni tako nimajo izbire, ne, da bi zaslužili plačo, ki jim na podlagi možnosti pripada, ne, da bi v doglednem času lahko računali na napredek, razvoj in spremembe celotnega sistema za blaginjo Slovenije in slehernega posameznika. Slednje pripada le prvorazrednim! Toda, bodo Slovenci še vedno vse to tolerirali, ali bodo zaradi odgovornosti do države, družine in ne nazadnje do mladih, ki so in ki še prihajajo rekli DOVOLJ IMAMO!

Bodo Slovenci še vedno vse to tolerirali, ali bodo zaradi odgovornosti do države, družine in ne nazadnje do mladih, ki so in ki še prihajajo rekli DOVOLJ IMAMO!

Morda je napočil kritični trenutek, ko bodo Slovenci spet stopili skupaj in sistemu, ki upravlja vlado, polni žepe elitam ter deli ljudi na prvo in drugorazredne povedali: DOVOLJ IMAMO. Ena izmed priložnosti, da se 10. oktobra zbere kritična masa je pred vrati. Franc Kangler, bivši župan občine Maribor, ki je spoznal sistem, kako deluje v praksi, je namreč sprožil klic k vseslovenskemu uporu pod sloganom REŠIMO SLOVENIJO! Je morda to priložnost za Slovenke in Slovence in prelomni trenutek za pot k sodobni, demokratični in pravni Sloveniji, kjer bodo vsi enaki med enakimi?

Je morda to priložnost za Slovenke in Slovence in prelomni trenutek za pot k sodobni, demokratični in pravni Sloveniji, kjer bodo vsi enaki med enakimi?

B.P.