Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti je obiskal Lendavo

Včeraj se je kulturni minister dr. Vasko Simoniti v spremstvu sekretarja Mira Petka v Lendavi srečal županom Janezom Magyarom, direktorjem Občinske Uprave dr. Mihaelom Kasašem in vodjo urada za investicije Bojanom Petrijanom. Župan je ministru predstavil trenutno kulturno dogajanje v Lendavi, predvidene projekte in programe s področja kulture ter največje razvojne izzive občine.

 

Bojan Petrijan, Janez Magyar in Mihael Kasaš z ministrom Simonitijem (foto: M.Z.)

Župan se je v izjavi za javnost ministru zahvalil za podporo vsem prizadevanjem občine, ki jih le-ta vlaga v ohranjanje in varovanje kulturne dediščine. Na podlagi spomeniško-varstvenega projektnega razpisa je Ministrstva za kulturo odobrilo sofinanciranje projekta obnove in rekonstrukcije lendavskega gradu v višini 200.000,00€. Občina v tem trenutku izvaja postopek javnega naročila za izbor izvajalca sanacije gradu z okolico. Obnova in rekonstrukcija lendavskega gradu je za lokalno skupnost izjemnega pomena, saj v gradu deluje Galerija-Muzej Lendava, ki Lendavo uspešno postavlja v središče likovne umetnosti. Lendavski grad v zadnjih 20 letih zaradi pomanjkanja sredstev ni bil deležen nobenih večjih obnovitvenih investicij.

Lendavski grad (foto: M.Z.)

Minister je z velikim zanimanjem prisluhnil županovi predstavitvi prizadevanj Občine Lendava za ureditev novih prostorov za knjižnično dejavnost, saj se lendavska knjižnica že več let ubada s prostorsko stisko.

Lendavska knjižnica deluje v prostorski stiski (foto: M.Z)

Občina je že pristopila k prenovi prostorov nekdanje blagovnice v centru mesta, kjer načrtuje vzpostavitev mednarodnega kulturnega centra. Za projekt Mednarodnega kulturnega centra ima Občina že izdelan tudi projekt za izvedbo (PZI) in pridobljeno gradbeno dovoljenje, trenutno pa aktivno išče možnosti sofinanciranja projekta, saj si izvedbe tako velikega projekta brez sofinancerskih sredstev občina ne more privoščiti.

Nekdanja Blagovnica v Lendavi (foto: M.Z.)
(foto: M.Z)

Župan Magyar in minister Simoniti sta se sprehodila čez staro mestno jedro Lendave, do »Hiše obrti in rokodelstev« na Glavni ulici 43, kjer je župan ministru predstavil projekt, s katerim Občina kandidira na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem. Župan je poudaril, da je želja lokalne skupnosti z izvedbo projekta stavbi vrniti nekdanji večfunkcionalni značaj, kar bo popestrilo dogajanje v starem mestnem jedru in s tem privabilo različne ciljne skupine domačinov in turiste. V samem objektu načrtujejo izvajanje muzejskih, izobraževalnih in prodajno turističnih vsebin v smislu prenosa znanj in veščin tradicionalnih obrti, kot so čevljar, lončar, pek tradicionalnih pekovskih izdelkov in podobno. Celovita stavbna in vsebinska prenova kompleksa bo izhodišče za revitalizacijo starega mestnega jedra Lendave, v okviru katere je načrtovana tudi vzpostavitev tržnice.

Hiša obrti in rokodelstva (foto: M.Z.)

Minister za kulturo Simoniti je pohvalil vsa prizadevanja Občine in poudaril, da je ohranjanje in varovanje kulturne dediščine tudi ena od prednostnih nalog Ministrstva za kulturo. Izpostavil je, da je sofinanciranje v projekte smiselno, če predvideni programi in vsebine poživljajo kulturno dejavnost tudi več let po izvedeni investiciji, torej da je investicija upravičena z dolgoročnimi cilji.

 

M. Z.