Država spet potrebuje denar in se zadolžuje!

Foto: Pixabay

Država se bo spet zadolžila, tokrat z izdajo 10 – letnih EUR RS82 obveznic.

Letošnji proračun 2020 namreč predvideva, da se Vlada RS lahko zadolži v skupni višini 1,58 milijarde evrov.

Pooblastilo dano bankam BNP Paribas, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan, Unicredit Banka Slovenija in Barclays

Pooblastilo za izdajo obveznic, ki ga je država podelila bankam BNP Paribas, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan, Unicredit Banka Slovenija in Barclays predvideva izdajo evrskih obveznic z zapadlostjo v letu 2030, torej 10 let po izdaji.

Spomnimo, da so zaradi politike EU na monetarnem trgu trenutno razmere pri “iskanju” denarja zelo ugodne.

Obveznica je dolžniški vrednostni papir, ki predstavlja obvezo v pisni obliki oziroma pogodbo s katero se izdajatelj obveznice obveže, da bo imetniku obveznice (vlagatelju) v določenem času, daljšem od enega leta, vrnil posojeni denar, povečan za obresti.

Uredništvo