Preveriti je treba, da evropski denar ne konča v napačnih rokah

Evropski poslanec dr. Milan Zver je v torek, 13.2.2024 na odboru za kulturo in izobraževanje sodeloval v razpravi in izmenjavi mnenj o antisemitizmu v izobraževanju.

Od Hamasovega masakra judovskih civilistov, ki smo mu bili priča 7. oktobra lani, se je paradoksalno anti-semitizem še okrepil. “Prisoten je v vseh sferah življenja, žal tudi na področju izobraževanja,” je dejal Zver in dodal, da je v zvezi s tem treba pregledati tudi področje medijev, kjer se prav tako pojavljajo subtilna anti-semitska sporočila. Dr. Zver je obenem spomnil na nezaslišane izjave treh predsednic elitnih ameriških univerz, Harvarda, Penna in MITja, ki decembra lani niso zmogle obsoditi množičnih pozivov h genocidu nad Judi v študentskih naseljih.

“Raziskave žal kažejo na to, da so tudi bolj izobraženi posamezniki usmerjeni proti-judovsko, ne samo manj izobraženi, tako da je potrebno še okrepiti tako vzgojni kot izobraževalni proces, da zmanjšamo anti-semitsko razpoloženje,” je povzel poslanec Zver.

“Pred meseci se je izkazalo, da je del finančnih sredstev iz programa Erasmus+, končal v rokah Hamasa. Sicer je Evropska komisija takoj prekinila ta tok denarja, a to ni prvič, da je program EU za izobraževanje prispeval k anti-semitizmu,” je poudaril dr. Zver. Spomnil je na primer, kjer je EU financirala palestinske učbenike, kjer so bila vključena nezaslišana anti-semitska stališča, na primer, da je treba uničiti državo Izrael.

Prav zato je dr. Zver predlagal, da Evropska komisija naredi konkreten pregled vseh evropskih programov z namenom, da se izključi kakršnokoli financiranje anti-semitskih aktivnosti in stališč. “Preveriti je treba, da evropski denar ne konča v napačnih rokah in da se ne financira stališč, ki so v nasprotju z vrednotami programa Erasmus+ oziroma z vrednotami EU,” je zaključil poslanec.

M.Z.