Kdo so kameleoni na področju kmetijstva?

Evropska komisija je napovedala, da bo do 31. marca 2024 umaknila predlog uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev. Slovenska vlada pod vodstvom Roberta Goloba, ki je predlog ves čas, kljub opozorilom stroke in protestom kmetov, podpirala, je v zadnjem trenutku podporo uredbi le umaknila.

Uradni namen predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS) je bil zmanjšati uporabo FFS do leta 2030 ter zagotoviti večjo skladnost s cilji evropskega zelenega dogovora in strategije „od vil do vilic“. Poznavalci ozadja na področju kmetijstva pa so prepričani, da gre za načrtno uničevanje kmetijstva in omogočanje svetovnim multinacionalkam, da si podredijo evropski trg z dobavo sintetično izdelanih živil in uvozom hrane iz drugih celin, pri čemer bi mastno zaslužile.

Se strinjate z obvezno »vegetarijansko prehrano« in največ 10 gramov mesa na dan?

Dejstvo je, da bi popolna prepoved uporabe vseh FFS na občutljivih območjih, ki v Sloveniji predstavljajo več kot 40 odstotkov kmetijskih površin v uporabi, povzročila opuščanje kmetovanja na teh območjih. Trenutna evropska kmetijska politika kmetom nalaga le dodatne administrativne obremenitve, slovenska vlada pa kmete še dodatno obremenjuje z obdavčitvami in drugimi omejitvami kmetovanja.

Evropska komisija naj bi v prihodnje pripravila nov predlog, ki po mnenju kmetov mora  omogočati nadaljevanje izvajanja trajnostnega kmetijstva ob hkratnem zagotavljanju višjih standardov varovanja zdravja ljudi in okolja.

Nemški, francoski in belgijski kmetje so politike zelo konkretno opozorili ter nadvse nazorno predstavili posledice, ki čakajo vodilne v primeru neupoštevanja njihovih zahtev. V Sloveniji pa je vse več kmetov nezadovoljnih z mlačnostjo njihovih predstavnikov v odnosu do ignorantske vlade Roberta Goloba, ki trenutno le kupuje čas, da bodo kmetje morali na polja in za politiko ne bodo več imeli časa.

Kmetje pričakujejo izpolnitve zahtev do 15. februarja

Marsikateri kmet ugotavlja, da za to mlačnost obstajajo tehtni razlogi, saj naj bi kmetje na določenih funkcijah uživali nekatere “bonitete prvorazrednih”, ki spominjajo na čase pred osamosvojitvijo. Neuradno smo izvedeli, da naj bi se v določenih primerih za nazaj celo odpirali razpisi za pridobivanje finančnih sredstev. Drugo dejstvo pa je tudi to, da so obdelovalci velikih kmetijskih površin v Sloveniji v času po osamosvojitvi v glavnem “kameleoni”, ki menjajo barvo glede na politično strukturo vlade in koristijo kanale do SD in SLS, ki sta v večini slovenskih vlad pokrivale resor kmetijstva.

M.Z.