Naravovarstvena stroka se postavlja nad vse in noče sodelovati s kmeti 

Evropski poslanec Franc Bogovič je s strani evropskega komisarja za okolje, oceane in ribištvo Virginijusa Sinkevičiusa pridobil odgovor na vprašanje, ali res drži trditev Ministrstva za naravne vire in prostor RS, da je Evropska komisija (EK) od slovenske vlade zahtevala, da se 200 hektarjev obdelovalnih površin na Ljubljanskem barju spremeni v steljnike. Odgovor komisarja je vladne uradnike glede vzpostavitve režimov na območjih Nature 2000 in spremembe njiv v steljnike postavil na laž.

(foto: bogovic.eu)

Bogovič poudarja, da “s strani EK niso zahtevali spremembe njivskih površin v steljnike in da je obnova travnikov sicer obveza države, vendar se morajo predstavniki države odločiti, kje in na kakšen način bodo realizirali to obvezo, kot tudi, da bo upravljanje Natura območja učinkovito le takrat, če bo podprto s strani vseh deležnikov pri določanju in upravljanju območja, jasno torej tudi in predvsem s strani kmetov kot ključnih deležnikov.”

Vzpostavitev režimov torej ni bila zahteva Evropske komisije. To je stvar domačega uradništva, ki na področju upravljanja določenih območij ni sposobno sodelovati z vsemi deležniki. Dejstvo je, da se naravovarstvena stroka postavlja nad vse in noče sodelovati s kmeti. Glede na to, da so vladni uradniki lagali in zavajali slovensko javnost in kmete, je potrebno od uredbe odstopiti in začeti postopke na novo, pravijo kmetje.

(foto: M.Z.)

Bogovič ob tem še opozarja, da se mu pri predlagani vladni uredbi Natura 2000 in ukrepih PUN 2023–2028 zdi zelo sporno, da sta kot zakonski podlagi za predlagano uredbo Vlade RS navedeni EU Uredba o ohranjanju narave in Uredba o trajnostni rabi pesticidov (Uredba SUR), ki pa sploh še nista sprejeti! Ti dve uredbi sta trenutno v fazi predlogov in v obravnavi sozakonodajalcev na ravni EU, Evropskega parlamenta in Sveta EU. 

V Evropskem parlamentu ravno sedaj poteka šele njuna obravnava na pristojnih in zainteresiranih odborih, v jesenskem času se predvideva oblikovanje stališča EP za obe EU uredbi, približno isti čas pa tudi oblikovanje stališča Sveta EU do predlogov, temu bo sledila obravnava uredb v trialogu, v katerem bodo sodelovali EK, EP in Svet EU.

(foto: R.Š.)

Bogoviču se zdi nerazumno in absurdno, da se Ministrstvo za naravne vire in prostor RS v svojem vladnem predlogu uredbe sklicuje in daje za pravno podlago EU uredbe, ki sploh še niso sprejete in kot takšne torej niti še ne veljajo, pač pa so v tej fazi zgolj zakonodajni predlogi, ki  bodo v postopku do dokončnega sprejema ali v celoti zavrnjeni ali najmanj izrazito spremenjeni.

Med kmeti se vse bolj potrjuje sum, da za vso gonjo proti evropskim kmetom stoji nekdo, ki bi ob propadu evropskega kmetijstva dobro zaslužil z uvozom hrane iz južne Amerike. Da multimilijonar George Soroš financira “zelene aktiviste”, ni prav nobena skrivnost. Da si človek, ki ga je Milan Kučan odlikoval s častnim znakom svobode Republike Slovenije, prizadeva za spremembo svetovnega družbenega reda, je tudi povsem jasno. Pritisk na evropsko kmetijstvo je torej del načrta za spremembo svetovnega družbenega reda.

Tudi po drugi svetovni vojni je tedanja komunistična oblast s ciljem uvedbe novega družbenega reda najprej razlastninila kmete in podjetnike, razvrednotila pomen klasične družine in ukinila zasebno šolstvo. Razlika med današnjim in takratnim načinom je v tem, da sedanja koalicija strank Gibanje Svoboda, SD in Levica z opravičevanjem povojnih pobojev in poveličevanjem takratnih voditeljev slovenski narod simbolično ubija na zelo prikrit način.

M.Z.