Čim več dobrega za čim več občanov!

Danes smo se pogovarjali s Francom Fartekom, kandidatom za župana Občine Gornja Radgona.

Kdo je v bistvu Franc Fartek?
Rojen sem leta 1963 v Murski Soboti, kjer sem uspešno zaključil osnovno šolo in gimnazijo. Po služenju vojaškega roka sem šel študirat v Ljubljano in najprej končal Višjo Upravno šolo. Leta 1988 sem se za krajši čas zaposlil na Občini Ljubljana Šiška,  potem pa na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kjer delam še danes. Ob delu sem se dodatno izobraževal in najprej uspešno zaključil Visoko šolo za upravljanje in poslovanje v Novem mestu, zatem pa magistriral na Fakulteti za evropske in državne študije na Brdu pri Kranju. Na ZPIZ delam kot samostojni svetovalec.  Živim z ženo, v lastniški hiši v Gornji Radgoni.

V politiko ste se podali pred kratkim. Zakaj ste se odločili za župansko kandidaturo?          Član Slovenske demokratske stranke sem praktično od njene od ustanovitve, vendar se nikoli nisem potegoval za pomembnejše funkcije. Od leta 2018 sem vedno bolj angažiran, sedaj pa je po lastnem občutku napočil čas, da s svojim znanjem in izkušnjami okolju prispevam po najboljših močeh.

Katere so osrednje točke vašega programa? 
Že na podlagi mojega strokovnega področja mi je blizu skrb za starejše, upokojence in ostale ranljive skupine. Občina je dolžna poskrbeti za svoje občane z zadostnimi kapacitetami za oskrbo upokojencev, za varstvo najmlajših v vrtcih, zagotoviti kvalitetne pogoje učencem. Za kvaliteto bivanja je potrebna kvalitetna infrastruktura (od cest, pločnikov, parkirišč, železnic in podobno), dovolj velik Zdravstveni dom. Posebno skrb nameravam nameniti mladim, zagotoviti je potrebno stanovanja za mlade in posodobiti prostore za mladinsko družbeno dogajanje.

V programu imate številne infrastrukturne projekte. Katere bi izpostavili?
V prvi vrsti želim izpostaviti prometno rešitev, ki jo občina nujno potrebuje. Gornja Radgona zaradi obsežne sejemske dejavnosti potrebuje poleg glavne prometne žile skozi mesto rešitev, ki bo ob konicah v času sejmov omogočila vzporedni promet v obliki obvoza. Za ureditev kolesarskih poti in pločnikov je bilo v zadnjem času že nekaj postorjenega, a obstaja še veliko rezerve. Gornja Radgona potrebuje več parkirišč, za kvaliteto bivanja Radgončanov pa bi več poudarka namenil ureditvi sprehajalnih poti ob Muri.

Ne gre pozabiti na ureditev in regulacijo vseh vodovodnih omrežij, kjer to še ni, ter tudi ustreznih odvodnjavanj, kjer so težave. Vzpodbujati in vabiti v občino podjetja, ki posledično domačinom nudijo delovna mesta, zato jim ponuditi ustrezna zazidljiva zemljišča. Ponovno je potrebno predvsem strokovno in v sodelovanju s širšo skupnostjo, tudi avstrijsko, proučiti smotrnost izgradnje železnice čez Muro v Avstrijo.

Kaj pa stanovanja in spodbuda mladim?
Mladi v Sloveniji v primerjavi z ostalimi evropskimi državami veliko dlje živijo pri starših. Eden od razlogov je gotovo pomanjkanje primernih stanovanj za mlade družine, zaradi česar se mladi pri nas relativno pozno osamosvojijo. Ker stanovanj na trgu ni dovolj, bom kot župan vložil maksimalni napor v smeri pridobivanja možnosti za gradnjo stanovanj za mlade družine pod ugodnimi pogoji nakupa ali najema.

Kakšen je vaš pogled na družbeno dogajanje v radgonski občini? Kaj bi izboljšali?
Družbeno dogajanje v naši občini postaja podobno klasičnim mestnim občinam, ko se ob koncu tedna čas kratko malo ustavi. Običajno smo v Gornji Radgoni razen redkih izjem brez dogodkov. Človek se pogosto ne more znebiti občutka, da od petka popoldan do ponedeljkovega jutra ljudje ostanejo doma ali pa se zaradi revne ponudbe v sami Gornji Radgoni odpravijo drugam. Imam občutek, da je družbeno dogajanje v okoliških vaseh ob koncih tedna bogatejše. Na tem področju je ogromno prostora za izboljšave.

Ob tem mislim na nek nov večnamenski prostor, morda tudi rekonstrukcijo katerega izmed obstoječih objektov za namen gledališča, kina, koncertov in ostalih družabnih dogodkov. Nujno bi občina potrebovala večnamenski prostor, kjer bi lahko vse omenjene dejavnosti s svojimi aktivnostmi in ekonomičnostjo takega prostora, zapolnili veliko časa v tednu. Vidimo lahko dobro, da to v sosednji občini odlično uspeva.

Smo sredi energetske krize. Kaj boste kot župan storili, da bodo občani občutili čim manjše posledice?
Kot župan bi v okviru razpoložljivih, zakonskih določenih sredstev subvencioniral nakupe ogrevalnih in drugih energentov, seveda po zato vnaprej pripravljenih strokovno-socialnih kriterijih. Poudariti pa moram tudi, da sem sam že večkrat opazil v javnih prostorih močno neracionalno porabo energije in s tem večanje javnih stroškov. Prvi ukrep bi zagotovo bil optimizacija porabe energentov in s tem  zmanjšanje stroškov.

S pomočjo optimizacije privarčevana občinska sredstva bi namenil za subvencije najranljivejšim in za tehnične izboljšave in nadgradnjo izkoriščanja obnovljivih virov.
Problem ostajajo pogonska goriva za prevoze, na ceno katerih kot župan seveda nimaš nobenega vpliva. Tu vidim nek možen popravek le v ustrezni, ugodni ponudbi javnih prevozov, sploh za dijake, tudi zaposlene, starejše…..

Verjetno so nekateri projekti prioriteta in jih boste morali izvesti čim prej. Kaj imate v načrtu?

  • Prioriteta seveda mora biti vodovod v vsako gospodinjstvo, oz. tja kjer tega še ni. Javna
    kanalizacija z ustreznim odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda, kjer tega še ni.
  • Posodobitev in modernizacija cest in ulic v občini, ki so dotrajane in nevarne. Teh je kar nekaj.
  • Ustrezno internetno in tudi optično omrežje v čim več gospodinjstev.
  • Ustrezne namestitvene kapacitete v domu za starejše in zadostno število mest za malčke v vrtcu.

Kje vidite ključne prednosti strateške umeščenosti občine v regiji? Kakšen bi po vašem mnenju moral biti odnos do ostalih pomurskih občin? 
Občina Gornja Radgona ima v regiji zelo ugoden strateški položaj. Žal smo bližino sosednje Avstrije izkoristili le za množično odhajanje naših občanov na delo čez mejo. To nam ne more biti v ponos. Glede na to, da človek gre vedno za kruhom in službo išče na boljšem, moramo v naši občini v sodelovanju s sosednjimi občinami iskati zaposlitvene možnosti v gospodarstvu, industriji, turizmu, storitvah….

Opažam, da smo v zadnjem času na tem področju v primerjavi s sosednjimi občinami obstali. Dobre ideje, ki jih v sosednjih občinah že izvajajo, bi bilo smiselno razširiti na območje več občin in s tem preko sinergije učinkov na področju gospodarstva, podjetništva in turizma doseči preboj. V okolici imamo uspešne zgodbe na področju izkoriščanja termalne in mineralne vode, vrhunskih vin, odlične kulinarike in podobno, kar bi po vzoru sosednje Avstrije morali povezati in v okviru ene zgodbe ponuditi na trg. Občina na čelu z županom mora biti tukaj predvsem pobudnik za povezovanje in zagotoviti pogoje za zasebne investitorje.

Ste kandidat Slovenske demokratske stranke in uživate podporo Občinskega odbora SDS Gornja Radgona. Kako nameravate v primeru izvolitve za župana realizirati zastavljene cilje? 
Na ponedeljkovo jutro po končanih lokalnih volitvah se bom v primeru izvolitve začel dogovarjati s podobno mislečimi izvoljenimi svetniki, ki bodo pripravljeni delati za dobro čim večjega števila prebivalcev občine. Posamezen župan nikoli ni povšeči vsem, lahko pa je s svojimi dejanji, delom in odločitvami všeč večini občanov. Za sprejemanje pametnih odločitev bo potrebno sklepanje kompromisov v Občinskem svetu, za kar bomo sestavili  trdno programsko koalicijo.

Katera je vaša največja prednost pred ostalimi kandidati? 
Sem predstavnik stranke in njenih članov, ki ne menjamo političnih stališč in strank ob vsakih volitvah, vmes in še kdaj. Osebno ne pokleknem ob vsaki oviri, morebitno metanje polen pa zaobidem. Življenj me je  naučilo, da je kuhanje zamer zelo neproduktivno. Še slabša je ignoranca in zavračanje pogovorov. Potrebno se je pogovarjati in iskati rešitve, pa naj bo to še tako naporno. Le s pomočjo izmenjave mnenj in ob iskanju skupnih imenovalcev lahko ustvarimo dogovor, ki bo koristil vsem.

V naši občini sem v političnih krogih relativno svež, nov obraz, povsem neobremenjen z lokalno, preživeto, tudi mnogokrat politiko slabega dela ali nedela, razdvajanj, zamer. Morda tudi ne transparentnih, tudi ne povsem poštenih ravnanj. V občini in lokalni politiki opažam resen, več let trajajoči boj akterjev enih in istih, kar pa za razvoj občine nikakor ni dobro. Neobremenjenost z zamerami med “političnimi fosili” je poleg mojih življenjskih izkušenj ena od velikih prednosti pred mojimi konkurenti.

Vaša zaključna misel občanom radgonske občine?
Spoštovane občanke in občani Občine Gornja Radgona. Pošten, napreden in učinkovit župan ima vrhunsko ekipo. Med delati in kaj narediti je velika razlika. Sem zagovornik odlično organiziranega učinkovitega dela in s tem tudi rezultatov dela. Ekipi, ki jo bomo po volitvah sestavili s podobno mislečimi izvoljenimi svetniki, bo dvig kvalitete bivanja v Občini Gornja Radgona primarna skrb. »Čim več dobrega, za čim več občanov. Sodelujmo«.

M.Z.