Nov zakon za tujce še ugodnejši

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih, ki ga pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po nujnem zakonodajnem postopku.

Novela naj bi vsebovala “rešitve”, ki bodo odpravile administrativne ovire in omogočile hitrejše vodenje postopkov izdaje in vročanja dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi.

Po novem predlogu lahko tujec, ki na legalen ali ilegalen način vstopi v Slovenijo in mu preneha status začasne zaščite, v osmih dneh po prenehanju začasne zaščite zaprosi za dovoljenje za začasno prebivanje za katerikoli namen, ki ga določa zakon.

Predlog novele med drugim dodatno določa tudi, da tujec izpolnjuje pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ali osnovni ravni, če je sprejet v javno veljavne izobraževalne ali študijske programe v Republiki Sloveniji, ki se izvajajo v slovenskem jeziku in omogočajo pridobitev javno veljavne izobrazbe.

Te določbe naj bi se začele uporabljati 27. aprila 2023. Kakšne koristi bomo od tega imeli državljani Republike Slovenije, bo pokazal čas. A ena stvar je jasna. Vsi tujci, ki imajo dovoljenje za začasno bivanje v Sloveniji, imajo na lokalnih volitvah volilno pravico. Je ta zakon še ena izmed Golobovih zahval Jankoviću?

M.Z.