Gre za maščevanje?

Na predlog štirih pomurskih poslancev je bivša koalicija pod vodstvom SDS marca lansko leto so v državnem zboru sprejela zakon o Pomurski akademsko-znanstveni uniji (PAZU), kar je združenju pomurskih akademikov, znanstvenikov, raziskovalcev in umetnikov po dvajsetih letih delovanja omogočilo neposredno financiranje z državnega proračuna.

Sprejetje zakona je poleg članov PAZU-ja pozdravila tudi Pomurska gospodarska zbornica, ki opaža vedno več pozitivnih učinkov PAZU na razvoj gospodarstva in industrije v Pomurju. Na podlagi sprejetega zakona in izvedenih postopkih vpisa v sodni in poslovni register te register proračunskih uporabnikov bi PAZU moral že v tem letu prejeti 100 tisoč evrov iz državnega proračuna.

Vlada Roberta Goloba je po prevzemu oblasti začela s “čiščenjem” in kratko malo uničuje dosežke prejšnje Janševe vlade. Ne glede na to, da je bil PAZU ustanovljen z zakonom kot neposredni proračunski porabnik, neformalno že dlje časa potekajo aktivnosti v smeri blokade financiranja. Najprej se je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pritožilo zoper sklep o vpisu PAZU v sodni register, a je soboško okrožno sodišče pritožbo zavrnilo, nakar se je zoper zavrnitev pritožbe na višje sodišče v Mariboru pritožila država prek državnega odvetništva in s pritožbo uspela. Tako je bil PAZU kot pravni subjekt izbrisan iz vseh registrov in v tem trenutku praktično ne obstaja. Člani PAZU so ne glede na vse v tem času pripravili program dela in finančni načrt, ki sta ob soglasju vlade potrebna za črpanje sredstev iz državnega proračuna.

Tako Golobova vlada uničuje kontinuiteto delovanja in izvajanje projektov na najvišji strokovni in umetniški ravni, ki jih PAZU izvaja kot edina institucija v pomurski regiji. 

A aktualna vlada se je z očitno željo po maščevanju v preteklosti lotila tudi Znanstvenega in inovacijskega središča Pomurje, saj je tej, edini tovrstni instituciji v Pomurju, v finančnem načrtu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) zmanjšala sredstva iz predvidenih 1.600.000€ v letih 2022 in 2023 na do 150.000 evrov za leto 2022 in do 300.000 evrov za leto 2023.

O tej zadevi smo povprašali tudi pomurske poslance, a do tega trenutka odgovorov še nismo prejeli. Ko nam poslanci odgovore posredujejo, jih bomo objavili.

M.Z.