Grajska dvorana ponovno odprta za javnost

Grajska dvorana je po pridobitvi uporabnega dovoljenja ponovno odprta za javnost.

V času, ko je bila dvorana zaprta so bila izvedena dela, povezana s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za dvorano. Tako je poleg izdelave dokumentacije, pridobitve gradbenega dovoljenja za sanacijo gradu z vgradnjo dvigala,  bilo izvedeno naslednje: ureditev garderob in sanacija sanitarij v pritličju (vključno z nivojskimi izravnavami), kompletna protipožarna zaščita na stropu dvorane (podstrešje), na strojnici in v kabini; 13 vrat od kleti do podstrešja in izhodov na arkade je bilo zamenjanih s požarnimi vrati in kljukami; narejeni so bili novi notranji hidranti in novi priklopi na požarno centralo; zamenjane so bile elektroinštalacije in luči na hodniku pred dvorano, v dvorani, v garderobi in na zadnjem stopnišču; zamenjana so bila polomljena okna v garderobi; vzpostavljena je bila druga evakuacijska pot na južno stopnišče (vključno z zamenjavo vrat), opravljena so bila povezana gradbena dela s pleskanjem; sanirano je bilo tovorno dvigalo, nameščena je bila zaščitna ograja in opravljena je bila prenova odrske tehnike (vleki, kabli in reflektorji).

Poleg tega je bilo v grajsko dvorano vgrajeno dimno okno z elektro in alarmnimi priklopi, izveden je bil strokovni nadzor za izvedena dela v grajski dvorani ter izdelana izkaza požarne varnosti.

Vrednost navedenih del je znašala skupno 321.537,61 evrov, od česar je ureditev sanitarij in garderob znašala 82.327,00 evrov, nakup lučne in tonske opreme pa 18.975,18 evrov.

V bodoče se načrtuje prenova strehe gradu, obnova oken, sanacija arkad na dvorišču ter izgradnja dvigala, ki bo omogočalo dostop do grajske dvorane ter ostalih prostorov v nadstropju gradu.

Cilj projekta je ohranjati kulturno dediščino ter omogočiti dostopnost javnih, kulturnih vsebin vsem uporabnikom, urediti enake možnosti dostopa za vse obiskovalce, ne glede na njihove fizične omejitve.

Vir: Občina Murska Sobota