Podpis pisma o nameri 

Danes ob 14:00 uri so se v Dvorcu Rakičan srečali člani SBC – Kluba slovenskih podjetnikov s pomurskimi župani, vidnejšimi gospodarstveniki, ravnatelji šol in drugimi deležniki na področju gospodarstva in razvoja.

(foto: M.Z.)

Uvodoma je vse prisotne pozdravil župan Mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj, saj je soboška občina bila gostitelj srečanja. Dejavnost Kluba slovenskih podjetnikov je predstavila izvršna direktorica kluba Katarina Karlovšek, predsednik Joc Pečečnik pa se je zaradi neodložljive obveznosti v ZDA opravičil. Sledila je še predstavitev aplikacije SION, namenjene lažji in učinkovitejši komunikaciji med občino in občani in jo kot prva pomurska občina že uporablja Občina Tišina.

Katarina Karlovšek, izvršna direktorica SBC (foto: M.Z.)

Na okrogli mizi, ki je sledila uvodnemu delu, je beseda tekla o skupnem nastopanju članov kluba in občin za razvoj boljšega podjetniškega okolja. Kot govorniki so na okrogli mizi sodelovali Štefan Pavlinjek, ki je tudi član upravnega odbora kluba, direktorica družbe Varis Lendava Sabina Sobočan in župani pomurskih občin Marko Virag (Beltinci), Uroš Kamenšek (Puconci) in Damjan Anželj (MO Murska Sobota).

Štefan Pavlinjek, Sabina Sobočan in Katarina Karlovšek (foto: M.Z.)

Štefan Pavlinjek je predstavil gospodarsko situacijo v Pomurju. Tako Anželj kot Pavlinjek sta omenila beg delovne sile v sosednjo Avstrijo in obenem možnosti vrnitve teh delavcev v domače okolje.

Sabina Sobočan je govorila o pomenu podjetniških inkubatorjev, ki veliko prispevajo k razvoju gospodarstva ter o konkurenčnosti slovenskih podjetij v tujini. Dejala je tudi, da je za uspešnost podjetij pomembna ugodna domača davčna politika, ki prav tako vpliva na konkurenčnost naših podjetij v tujini. Za pridobitev ustreznega kadra je potrebno prenoviti izobraževalni sistem, ki bo odgovarjal na potrebe v gospodarstvu.

(foto: M.Z.)

Marko Virag je dejal, da občina veliko vlaga infrastrukturo in s štipendijami stimulira mlade za odločitev za poklice, ki jih primanjkuje. Žal pa se pomurske občine v tem trenutku šele ukvarjajo z vzpostavljanjem osnovnih pogojev za gospodarstvo, kot so na primer vodovod, internet in kanalizacija. V kolikor bi ti pogoji že bili zagotovljeni, bi se danes lahko pogovarjali o nadgradnji digitalizacije, kar bi nas uvrstilo med uspešnejše v Evropi in svetu.

(foto: M.Z.)

Uroš Kamenšek je orisal situacijo v Občini Puconci, v kateri sicer posluje nekaj večjih podjetij in zaposluje domače ljudi. Vesel je ugotovitve, da s tem okolje ostaja živo. Nemoč pogosto doživlja kot župan, ki bi želel zagotoviti za razvoj podjetništva ugodnejše pogoje in jim pomagati do konkurenčnosti na tujih trgih, a se običajno zaradi podjetništvu nenaklonjene državne zakonodaje zatakne pri urejanju prostorskih načrtov.

(foto. M.Z.)

Pavlinjek je v nadaljevanju navedel še problem regij, ki jih pri nas ni, zato se na nacionalni ravni na primer o izobraževanju odloča v Ljubljani, specifike lokalnega okolja pa so povsem spregledane. Roto je že pred mnogimi leti posloval z zahodnimi državami in dobre vzorce v okviru zakonodaje skušal prenesti v domače okolje. A zaradi visokih davkov in prispevkov nekaterih stvari enostavno ni mogoče implementirati.

“Žal so v Pomurju propadle velike gospodarske družbe namesto slabih bank,” je še dejal Pavlinjek.

Člani kluba in ostali udeleženci so izmenjali primere dobrih praks in informacije o izzivih podjetnikov v lokalnih okoljih. Govora je bilo tudi o pomenu decentralizacije in privabljanju mladih v lokalno okolje.

Marko Virag: “Sestanki v Pomurju, na katerih so prisotni ljudje s prestolnice, so ob 10:00 uri ali pozneje, v Ljubljani pa ne glede na prisotnost Pomurcev ob 8. uri, ker je iz Ljubljane v Mursko Soboto pač veliko daljša pot, kot iz Murske Sobote v Ljubljano.”

Uroš Kamenšek: ”Goričko masovnega turizma ne prenese, razcvet pa lahko pričakujemo na področju butičnega turizma z visoko dodano vrednostjo.”

Metod Grah (foto: M.Z.)

Metod Grah: “Veliko govorimo na načelni ravni, a vrag je v podrobnostih.”

Občina Lendava je k motiviranju mlajše populacije k odločanju za deficitarne poklice pristopila najbolj celovito v pomurskem prostoru in v zadnjih letih poleg vsakoltnega subvencioniranja nabave sredstev podjetnikom deficitarne poklice predstavlja že v osnovni šoli.

Janez Magyar (foto: M.Z.)

“Na današnje srečanje sem pripeljal tudi ravnateljico osnovne šole, ker morata gospodarstvo in izobraževanje v smeri razvoja lokalnega okolja tesno sodelovati,” je dejal lendavski župan Janez Magyar, ki je pred vstopom v politiko tudi sam bil podjetnik.

Obrtniki in podjetniki v lendavski občini prejmejo tudi subvencije za kritje stroškov dijaškega ali študentskega dela. Tako so mladi že zgodaj vključeni v lokalno podjetništvo, podjetniki pa na podlagi izkušenj posameznika motivirajo za zaposlitev po končanem izobraževanju. “Posledično smo industrijsko cono razprodali, je dodal Magyar”.

Damjan Anželj (foto: M.Z.)

Damjan Anželj: “V kratkem bomo v Pomurju pridobili tako imenovani “talent center”, kjer bodo mladi po avstrijskem vzoru lahko ugotovili svoje talente, podjetniki pa zaznali potencialni kader.”

(foto: M.Z.)

Ob koncu prireditve, ki jo je vodil Boštjan Romih, je član Upravnega odbora Kluba slovenskih podjetnikov Štefan Pavlinjek z vsakim od prisotnih županj in županov podpisal Pismo o nameri o partnerstvu na področju gospodarstva med občinami in SBC – Klubom slovenskih podjetnikov.

M.Z.