Javna tribuna razkriva čeri zakona o drugem tiru!

V četrtek zvečer so udeleženci javne tribune v Hotelu Zvezda dobili popolne informacije, da se bodo 24.9. na referendumu o drugem tiru zagotovo lahko pravilno odločili. Argumente proti vladnemu zakonu o drugem tiru so predstavili Vili Kovačič, pobudnik referenduma, dr. Jože Duhovnik, avtor variantne dvotirne proge ter član poslanske skupine NSi, Zvonko Lah. Na strani zagovornikov vladnega zakona pa smo videli Jureta Lebena, državnega sekretarja na ministrstvu za okolje, Dejana Jurkoviča, vodjo Sektorja za železnice na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo in pomurskega poslanca iz stranke SMC, Dušana Radiča.

Vili Kovačič – zakon o drugem tiru je za Slovence nevaren, saj ga vlada zagovarja po enakem modelu kot TEŠ-6, “MUDI SE, MUDI SE”!

Vili Kovačič je uvodoma povedal, da je kot pobudnik referenduma razočaran, da v RS referendumska demokracija še ne deluje. Izpostavi znesek 97.000 EUR, ki ga je vlada RS namanila za kampanjo o drugem tiru, s katero načrtno zavaja in širi laži o svojem slabem in dobrem alternativnem projektu. Za Slovence je vladni zakon nevaren, zato morajo pred glasovanjem vedeti, da rešuje le enotirno progo, da je projekt izvedbe zastarel, saj ohranja t.i. slepo črevo in zavoj proti Trstu, ki je bil narejen zaradi sosede Italije (ki pa ga več ne potrebuje), da je okoljsko sporen, saj je umeščen na vodonosno območje in na rizičen teren ter je nesramno drag, kar samo potrjuje, da gre za načrtno sistemsko korupcijo in očitno že dogovorjene “posle”.

Jure Leben – zakaj proti vladni varianti šele danes, zakaj do nasprotovanja ni prišlo že prej!

Leben opozori, da Luka Koper nujno potrebuje drugi tir, da je predlagana varianta bila izbrana v letu 2005 in je izmed devetih predlaganih tudi najprimernejša. Projekt ima pridobljeno gradbeno dovoljenje, je pa tudi pregledan s strani svetovalcev združenja Jaspers. Povdari, da je za izvedbo projekta že odkupljenih 80% zemljišč in vzpostavljen finančni model, ki bo najmanj obremenjeval davkoplačevalce. Predvsem pa je pomembno, da bo Luki Koper omogočil nadaljni razvoj in povečano kapaciteto pretovora.

dr. Duhovnik – stara trasa in ob njej vzpostavljen nov drugi tir z inovativno rešitvijo, ponuja najboljšo, najcenejšo in najhitrejšo izvedbo!

Dr. Jože Duhovnik, avtor idejne rešitve je predstavil traso, ki jo kot inovativno, okoljsko najsprejemljivejšo in najcenejšo predlaga kot rešitev. Umestil bi jo ob starem, že izgrajenem tiru, poseg v okolje bi tako bil minimalen, strošek izvedbe pa določljiv in sicer skupaj s sanacijo obsoječega tira 800 MIO EUR. Udeležencem javne tribune jo je tudi predstavil v obliki video posnetka “2-TDK dvotirna proga Divača-Koper”.

Izpostavil je še, da finančni koncept vlade pričakuje, da bo Luka Koper vsako leto plačala dodatno takso za pretovor, kar pa bo ohromilo njeno konkurenčno delovanje, ogrozilo delovanje v smeri nujnega vlaganja v tretji pomol in na koncu “preusmerilo” strošek na davkoplačevalce. Ker sedanji predlog vlade ocenjuje, da bo vzpostavitev enega tira stala 961 MIO EUR, manjka 311 MIO EUR, ki pa po finančnem modelu pričakujejo plačilo od Luke Koper. Da gre za sporno “zapiranje” finančne konstrukcije, ki je celo v nasprotju s koncesijkso pogodbo med državo RS in Luko Koper, je še povdaril. Zaključi, da naj se predstavnika vlade ne sprenevedata, da naj odgovorita, koliko bo točno stala izvedba enega tira in predvsem, kaj kažejo izračuni (saj verjame, da jih pred javnostjo skrivajo) vzpostavitve drugega tira. Sam je izračunal, da bo investicija skupaj “močna” cca. 3 MILIJARDE EUR!

Dejan Jurkovič – trase obravnavane med 2001 in 2005, sedanja varianta izbrana 2005

Jurkovič je predstavil postopke, ki so potekali že pred aktivnostmi te vlade, pove, da je obstoječa trasa izbrana v letu 2005 s t.i. DPN (državni prostorski načrt) in ima že pridobljeno gradbeno dovoljenje (PGD) in PZI (projekt za izvedbo). Izzval je zagovornike referenduma, zakaj se s predlogi niso oglasili že prej in zakaj s svojimi predlogi prihajajo “na plan” šele v tem letu. V nadaljevanju strokovno argumentira vladno traso in celo izrazi dvom nad možnostjo vzpostavitve trase dr. Duhovnika.

Lah – smo PROTI enemu tiru in smo ZA dva tira!

Član poslanske skupine NSi Lah pove, da naj se ljudi s tako pomembnim in dragim projektom ne zavaja. Omeni, da je trasa (varianta) bila izbrana že v letu 2003 in v DZ (Državni zbor) potrjena v letu 2005. Takrat, ko so jo v DZ obravnavali in sprejemali, je ocenjena vrednost investicije znašala 600 MIO EUR, ko je vlada projekt pokazala, pa je vrednost investicije že znašala 1,4 MILIJARDE EUR. Predstavnika vlade Lebena in Jurkoviča izzove, da naj pokažeta dokument PZI, ki ga ni ali pa ga namenoma zaradi dejstev vrednosti investicije skrivajo. Zaključi, da v NSi in SDS s predstavniki stroke zagovarjajo takojšen pristop k vzpostavitvi dveh tirov, za 800 MIO EUR in za celo 3 leta hitrejšo vzpostavitvijo, kot sedaj vlada načrtuje izgradno samo enega nesramno dragega tira.

Dušan Radič – Če zakon na referendumu “pade”, bomo izgubili EU sredstva!

Pomurski poslanec Radič, je kot podpornik zakona o drugem tiru udeležence predvsem želel prepričati z nevarnostjo vračanja EU sredstev, že izvedenimi postopki kapitalskih vložkov RS v projekt in pomenom udeleženke v projektu EIB (Evropska investicijska banka). Projekt je zagovarjal tudi s primerom, da bi kar nekaj tovornjakov, ki jih sedaj redno srečuje na svoji poti v LJ spravili na vagone.

Javna tribuna je razkrila težavo vladnega zakona in razkrila pasti, ki se skrivajo v njem. Volivci morajo vedeti, da zakon “gradi” le en tir, da je njegova vzpostavitev ocenjena na 961 MIO EUR in, da je izbrana trasa, ki je zastarela in posega v okolje z vodonosniki, ki oskrbujejo ljudi z dragoceno vodo. Volivci tudi morajo vedeti, da se investicija z vzpostavitvijo še enega potrebnega tira ob tem, ki ga sedaj predlaga zakon, povzpne na ocenjenih 3 MILIJARDE EUR! Zato volivci morajo presoditi ali podpreti model “MUDI SE” in z nevarnim projektom omogočiti “bogatim lobijem”, da še plenijo davkoplačevalski denar ali pa končno dajo podporo strokovnim, ekonomsko upravičenim in transparentnim projektom, ki bodo v ponos sedanjim in prihodnjim generacijam. Alternativni predlog dr. Duhovnika to vsekakor je, ponuja boljšo rešitev, vzpostavlja dva tira, z znano vrednostjo investicije 800 MIO EUR in sistematično vzpostavlja nadzor stroke in civilne iniciative pred vsemi morebitnimi finančnimi zlorabami.

Uredništvo