Javno podjetje Vodovod M. Sobota d.o.o. pripojeno k javnemu podjetju Komunala d.o.o.!

Vir:Pixabay

Mursko Soboški svetniki so včeraj na svoji 25. redni seji sprejeli predlog sklepa, da se 16 let staro javno podjetje Vodovod d.o.o. pripoji k javnemu podjetju Komunala d.o.o. Odločitev vodstva podjetja in lastnikov (to je Mestna občina Murska Sobota) je logična in smiselna iz večih razlogov, predvsem pa zato, ker je upraviteljske pravice vodovodnega sistema M. Sobota v letu 2016 prevzelo novoustanovljeno podjetje Vodovod sistema B d.o.o. S tem je poglavje tega podjetja, ki je štelo nič zaposlenih, direktor podjetja pa je bil vsakokratni direktor javnega podjetja Komunala d.o.o., končano.

Javno podjetje Vodovod preveč časa plačevalo storitve po tržnih cenah!

Poznavalci funkcioniranja javnega podjetja Vodovod d.o.o. vedo, da je to podjetje sporno in krivično za vse opravljene storitve, ki jih je zanjo opravilo podjetje Komunala d.o.o. plačevalo po tržnih cenah. Šele leto 2013, ko so se cene morale oblikovati v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih služb varstva okolja (in so se cene pripravljale na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe), so se prvič začele vzpostavljati t.i. in-haus cene, ki so bile konkurenčnejše od tržnih cen preverjenih na trgu (in še vedno ne “javne cene”). To je bila pot k transparentnejšemu in pravičnejšemu določanju cen. Toda, še vedno je lahko prevečkrat prihajalo do medsebojnega izdajanja računov (v letnih poročilih so bili razkriti kot interni stroški oz. interni prihodki) med tema občinskima podjetjema, ki ga poznavalci imenujejo z izrazom, “po potrebi”.

V letu 2013 še pozitivno poslovanje, v letu 2014 pa že 261.000 EUR izgube!

Poznavalci, ki so razpravljali o Letnem poročilu Vodovod za leto 2014 (na seji metnega sveta v juniju 2015) so imeli prav, ko je to podjetje v letu 2014 brez soglasja občine Murska Sobota preurejalo mnogo več priključkov in hidrantov, kot so ji to dovoljevala zbrana sredstva iz namenske postavke omrežnina. S tem pa so povzročili izgubo ter uspeli prepričati svetnike in novo vodstvo občine, da je dvig cen nujen. To pa še ni vse, cena, ki je bila sprejeta, je celo “pokrila” neupravičeno pridelano izgubo, ki bi jo v vsakem primeru v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o. morala plačati občina Murska Sobota. Toda, karavana je zapeljala naprej, cene storitev (tako vodarina kot omrežnina) so se podražile na postavki vodarina za skoraj 25% ter na postavki omrežnina za skoraj 13% in cilj je bil dosežen. Novo občinsko vodstvo, novi nadzorniki in prenos (odvzem) pristojnoti o določanju cen storitev JGS mestnemu svetu je pomenil le še premik stran od oči javnosti. Tako pa tudi visoki dobički podjetja v letu 2015 in 2016 pri nobenem občinskem nadzorniku v podjetju Vodovod d.o.o. niso dali signala po potrebnih spremembah cen “v dobro” gospodinjstev občine. Zakaj? Ker so se cene na novo oblikovale znotraj novo nastalega podjetja Vodovod sistema B d.o.o, vsakršna preplačila gospodinjstev pa bodo zelo hitro le še zgodovina. Pripojitev podjetja Vodovod d.o.o. je tako postala le še formalnost! Sedaj ostaja odprto le še eno “poglavje” v občinskem javnem podjetju JP Komunala d.o.o. To je prelivanje sredstev (in zaposlenih) med javnim in tržnim delom. Se bo vsaj tu kddo pravočasno zganil in naredil red?

B.P.