Je predlog ministrstva za zdravje, ki uvaja nov davek protiustaven?

Ministrstvo za zdravje je že pred meseci javnost seznanjalo o predlogu, ki bi sedanjo urejenost plačevanja premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje nadomestila z novo dajatvijo. Ta pa, da bi bila bolj pravična in bi upoštevala dohodke posameznika. Sedaj je predlog nekoliko dopolnjen, predvsem v višini dajatve za zavezance. Je predlog ministrstva neustaven, kot je v svojem mnenju zapisal pravnik Rajko Pirnat?

Najmanj 6 in največ 140 EUR dajatve po predlogu ministrstva za zdravje

Zavezanci za dajatev, ki bi plačevali le 6 EUR na mesec, bi bili upokojenci z najnižjo pokojnino, največ pa bi plačevali zaposleni z najvišjimi dohodki in sicer 140 EUR. Približno enake zneske kot sedaj (cca. 28 EUR) bi plačevali zaposleni z bruto plačo cca. 1330 EUR.

Pravnik Rajko Pirnat meni, da je predlog ministrstva protiustaven!

Z uveljavitvijo novele zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki ga je pripravilo ministrstvo, “pade” sedanji način plačila dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Posledično bi bile ponujene storitve Zavarovalnic (Triglav, Adriatic Slovenica in Vzajemna) ukinjene in delovna mesta zaposlenih ogrožena. Ravno tu pa vidi pravnik Pirnat prvi problem novele, ki nima urejenega prehodnega obdobja, kar pomeni takojšnjo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Drug še pomebnejši razlog neustavnosti pa Pirnat vidi v neenaki davčni obravnavi zavezancev, ki celo posega v sistemsko urejenost davčnega sistema obdavčitve dohodkov, navaja vir Dnevnik.

Uredništvo