Je Roman Leljak, župan občine Radenci danes že bivši župan (VIDEO – 5. Izredne seje)

Foto; fb

Včeraj zvečer ob 18.00 je potekala 5. Izredna seja občinskega sveta Občine Radenci. Tema: Odstop župana občine Radenci

Slika lahko vsebuje: besedilo, ki pravi »Štev.: :9000-0002/2019-5 Datum: 10. 2020 OBČINA RADENCI Na podlagi 21 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št 06/15, 32/16 in 11/20) OBČINSKI SVET SKLICUJEM 5. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADENCI, kibo SOBOTO, 31. OKTOBRA 2020, ob 18.00 uri, VEČNAMENSKI ŠPORTNI DVORANI RADENCI Radgonska cesta 10, 9252 RADENCI Predlagam Predlagamnaslednji naslednji DNEVNI RED: Odstop župana Občine Radenci. Roman LELJAK, ŽUPAN OBŽINE RADENCI VABLJENI: Članice in člani Občinskega sveta Predsednik Občine Radenci, Gorazd Kovačič Radgonska cesta 9252Radenci,Slovenija 9252 Radenci, T:+38625669610 566 61 +3862566 :+38625669620 E:obcina@radenci.si«

Seja se je snemala in jo objavljamo.

Uredništvo