Življenje v Murski Soboti vedno dražje

V zadnjih mesecih smo priča podražitvam javnih storitev v Murski Soboti. Na zadnji seji mestnega sveta je bil potrjen dvig cen odvoza odpadkov, ki se že stopil v veljavo, uporablja pa se od 1. maja 2023 naprej. Cene odvoza odpadkov bodo v povprečju višje za 17,51 odstotkov, kar na letni ravni pomeni, da bodo občani plačevali 14,49 evra več kot do sedaj, in sicer 97,29 evra.

Za odvoz bioloških odpadkov se je cena zvišala za 27 odstotkov, kar na letni ravni znaša 26,48 evra več kot do sedaj, in sicer 124,47 evra.

Svetniki so zadnji seji imeli na mizi predlog, ki je predvideval znatno povišanje cen čiščenja odpadnih voda. Za gospodinjstvo na območju mešanega kanalizacijskega sistema bi se položnica povečala z obstoječih dobrih 15 evrov na mesec na več kot 26 evrov na mesec, za tiste, ki se nahajajo na območju ločenega kanalizacijskega sistema, pa bi se strošek povečal z dobrih 10 evrov na mesec na več kot 18 evrov na mesec.

Po burni razpravi so se svetniki odločili, da zvišanje cen za kar 70 odstotkov omilijo in sprejmejo začasne cene, ki so prav tako višje od dosedanjih.

Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode iz javnih površin bo po novem stalo 1,1176 evra na kubični meter (prvotni predlog 1,4119 evra/m3), čiščenje padavinske odpadne vode s streh, 0,9568 evra na kubični meter (prvotni predlog 1,0917 evra/m3), omrežnina za čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode iz javnih površin – 3,8093 evra na kubični meter (prvotni predlog 4,4657 evra/m3), omrežnina za čiščenje padavinske odpadne vode s streh pa 2,1202 evra na kubični meter (prvotni predlog 2,4871 evra/m3).

Na prejšnji seji so svetniki sprejeli sklep, ki bo manj ugoden za koristnike parkirnih mest na tako imenovani modri coni. Od 1. junija naprej bo brezplačno začetno parkiranje možno le še 15 minut, med plačljive cone pa je zajetih tudi nekaj novih ulic.

Pred dnevi iz mestne uprave sporočili, da pričenjajo z obračunavanjem storitve polnjenja e-vozil.

Uporabnikom so na voljo e-polnilnice v lasti Mestne občine Murska Sobota na Ulici Štefana Kovača, Ulici arhitekta Novaka, Kocljevi in Lendavski ulici, ki so vključene v največjo mrežo električnih polnilnic v Sloveniji »gremonaelektriko.si«.

Za obstoječe uporabnike omenjene mreže je postopek polnjena že ustaljen. Novi uporabniki pa lahko sledijo navodilom spletne strani: https://www.gremonaelektriko.si/vozniki/navodila

Cenik:

Pristojbina: € 0.50

Dnevna tarifa – Cena na kWh: € 0.39

Nočna tarifa – Cena na kWh: € 0.39

Dodatek k ceni v višini 0,03 €/min uporabe polnilnice se zaračunava za čas uporabe polnilnice nad 180 minut in se uporablja le od 6.00 do 19.00.

Cena na min se prične obračunavati po: 180 minut

Cena na 1 min: € 0.03

Vse navedene cene vsebujejo 22% DDV.

Pred jesenskimi lokalnimi volitvami so kandidati obljubljali lepšo prihodnost občanov mestne občine, na zadnjih dveh sejah mestnega sveta p zagrizli v kislo jabolko, ki nakazuje “lepšo prihodnost” v stilu “svobode” po celi državi.

M.Z.