Učenci in dijaki na počitnice

Danes je zadnji dan pouka v šolskem letu 2021/2022, sledijo počitnice za 191.984 učenk in učencev v 450 javnih matičnih šolah s 315 podružnicami, od tega je 776 učenk in učencev z začasno zaščito iz Ukrajine.

Zadnji dan pouka je tudi za 3426 učenk in učencev v 28 osnovnih šolah s prilagojenim programom in 20 enotah s takim programom, ki delujejo v okviru matičnih osnovnih šol, ter za 979 učenk in učencev v 15 zavodih za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 

Sedem zasebnih osnovnih šol je v šolskem letu 2021/2022 obiskovalo 1908 učenk in učencev. Glasbene šole, 54 javnih in 14 zasebnih, je obiskovalo 26.106 učenk in učencev, od tega 1840 v zasebnih glasbenih šolah. Kar 82 odstotkov jih je obiskovalo pouk instrumentov, ostali pa plesno pripravnico, sodobni ples in balet. Pri pouku instrumenta je največ učencev obiskovalo pouk klavirja in kitare, najmanj pa pouk fagota in tamburice.

Zadnji šolski dan je tudi za 75.786 dijakinj in dijakov. Vseh javnih srednješolskih zavodov je 111, srednješolske izobraževalne programe je izvajalo 141 srednjih šol (v to številko so vključene vse enote šolskih centrov), 6 zavodov za posebne potrebe in 6 zasebnih zavodov.

V tekočem šolskem letu 2021/2022 je bilo v srednješolske izobraževalne programe skupno vpisanih 75.786 dijakov, od tega 1129 v programih nižjega poklicnega izobraževanja, 12.279 v programih srednjega poklicnega izobraževanja, 31.678 v programih srednjega strokovnega izobraževanja, 26.410 v gimnazijskih programih, 3.966 v programih poklicno tehniškega izobraževanja, 109 dijakov v programih poklicnih tečajev in 215 v programu maturitetni tečaj.

Tudi šolsko leto 2021/2022 ni bilo povsem običajno. Še vedno so ga zaznamovali zdravstveni ukrepi za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2, od marca 2022 dalje pa tudi vključevanje večjega števila ukrajinskih otrok, ki so pridobili status zaščitene osebe, predvsem v osnovne šole.

In še podatki s področja predšolske vzgoje. Na dan 13. 6. 2022 je bilo v vrtce (javne in zasebne)  vključenih 91.834 otrok. V Sloveniji imamo 108 javnih samostojnih vrtcev, 207 vrtcev pri šoli in 97 zasebnih vrtcev. Vključevanje otrok v vrtce poteka celo šolsko leto. Delež vključenosti otrok v vrtce v Republiki Sloveniji znaša 82,5 odstotka.

V šolskem letu 2022/2023 bo v programe osnovne šole predvidoma vključeno 195.400 učenk in učencev, kar je v primerjavi s šolskim letom 2021/2022 za 3452 učencev oziroma okoli 60-70 oddelkov več. Povečanje gre na račun večjega števila vključenih prvošolcev.  Sedem zasebnih osnovnih šol bo obiskovalo do dva tisoč učenk in učencev.

Število javnih in zasebnih glasbenih šol se ne bo povečalo, v naslednjih letih pa bo postopoma dovoljen dodatni vpis v glasbenih šolah, ki ne dosegajo slovenskega povprečja vključenosti osnovnošolskih otrok v glasbeno šolo (12,3%).

M.Z.

vir: gov.si