Jutri seja mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota!

Vir:www.galerija-ms.si

Svetniki Mestne občine Murska Sobota (MOMS) bodo na jutrišnji seji Mestnega sveta MOMS obravnavali zgolj 8 točk dnevnega reda. “Fokus” seje je usmerjen pretežno v seznanitev in podajo mnenja k Strateškemu načrtu Pomurskega muzeja Murska Sobota za obdobje 2018 – 2023 in Galerije Murska Sobota za leto 2018 – 2023. Kaj “vročega” na dnevnem redu ni, zato ta seja ne ponuja priložnosti za nabiranje točk pred naslednjimi lokalnimi volitvami. Morda kakšno presenečenje?

Pripojitev JP Vodovod Murska Sobota d.o.o. k JP Komunala d.o.o.

Ker je izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z vzpostavitvijo Pomurskega vodovoda v sistemu B tudi za občino Murska Sobota postalo javno podjetje Vodovod sistem B d.o.o., sledi logični ukrep pripojitve javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o. k javnemu podjetju Komunala d.o.o. Podjetje Vodovod Murska Sobota d.o.o. je imelo nič zaposlenih, vse storitve pa je najemalo pri podjetju JP Komunala d.o.o. (še pred nekaj leti po “spornih” tržnih cenah). Prav je, da se je to “poglavje” končno zaključilo, saj vsaj prelivanja sredstev “po potrebi” med obema podjetjema končno več ne bo. Ostaja pa še ena priložnost za “čisto sliko” v občinskem podjetju, to je prelivanje sredstev med javnim in tržnim delom v podjetju JP Komunala d.o.o. Ko se bo še tu vzpostavil pravi red in bo vsako podjetje imelo svoje zaposlene, svoj račun in odgovorno osebo (skupaj z nadzorniki), bo preglednost bliže popolnosti. Bo občinski svet v tem mandatu spregovoril tudi o tem?

Sicer pa bodo svetniki na tej seji odločili še o prihodnjih članih v svetu zavoda OŠ 3 M. Sobota. Po predlogu KMVI (Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja) naj bi to postali Nuša Grah iz Bakovcev, Silvo Jakob iz Rakičana ter Mitja Kerčmar iz M. Sobote.

Uredništvo