1000 štipendij za poklice, ki jih na trgu primanjkuje

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v četrtek, 19. januarja 2023, na svoji spletni strani objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024 v vrednosti 3.675.000,00 evrov. Vlogo bo možno oddati od 19. 6. 2023 do 22. 9. 2023.

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere na trgu dela primanjkuje kadra.

Seznam nabora poklicev, ki veljajo za deficitarne, se spreminja. Vlogo za štipendijo za deficitarne poklice bodo bodoči dijaki lahko oddali od 19. 6. 2023 do vključno 22. 9. 2023. Tudi letos je cilj dodeliti štipendijo 1000 štipendistom, mesečna višina štipendije pa znaša 107,42 evrov in se spreminja na podlagi usklajevanja na način in v roku, ki velja za transferje, v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2023/2024 lahko pridobili dijaki, ki bodo prvič vpisani v 1. letnik enega izmed v nadaljevanju navedenih izobraževalnih programov: kamnosek, inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij, oblikovalec kovin orodjar, steklar, tehnik steklarstva, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, tesar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar-polagalec keramičnih oblog, gozdar, dimnikar in gastronom-hotelir.

Na področju dvojezičnih izobraževalnih programov lahko štipendijo pridobijo dijaki, ki bodo prvič vpisani v 1. letnik ekonomski tehnik, avtoserviser, predšolska vzgoja v italijanskem jeziku ter mehatronik operater, strojni tehnik, kemijski tehnik in ekonomski tehnik v madžarskem jeziku.

Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine. Dijak pa lahko istočasno prejema državno štipendijo ali Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice, ne more pa hkrati prejemati kadrovske štipendije. V primeru, da dijak ponavlja isti letnik za katerega je prejemal štipendijo oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik istega izobraževalnega programa, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Več informacij o razpisu in štipendijah za deficitarne poklice najdete na spletni strani sklada: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20232024-337-jr.

M. S.